w edukacji

 

 

 ProjeKt:  PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY

 

 

PLANUJEMY KOLEJNE WARSZTATY

Informujemy, iż zaplanowaliśmy kolejne warsztaty, tym razem dla uczniów keztałcących się z zawodzie technik organizacji reklamy...

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM "KURSU NA UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE DO 1KV"

Oto plan zajęć kursu na uprawnienia elektryczne do 1 kV...

Czytaj więcej...

RUSZAJĄ KOLEJNE KURSY...

Koszają kolejne kursy w ramach projektu "Praktycznie to umiem - przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy". Szczegóły na zakładce REGULAMINY I HARMONOGRAMY

 

 

ZAKOŃCZONO REKRUTACJĘ DO PROJEKTU "PRAKTYCZNIE TO UMIEM - PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY"

Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru i zakwalifikowała uczestników do poszczególnych rodzajów wsparcia w projekcie. Zapraszamy do zapoznania się z listami uczestników - plik [pdf].

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8) na: Doposażenie pracowni zawodowej (informatycznej i organizacji reklamy) w narzędzia TIK w ramach realizacji Zadania nr 8: Doposażenie zawodowych pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8) na: Doposażenie pracowni zawodowej (informatycznej i organizacji reklamy) w narzędzia TIK w ramach realizacji Zadania nr 8: Doposażenie zawodowych pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH

Zaproszenie do składania niewiążących ofert cenowych z dnia 2018-01-29. Projekt: PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY

Zaproszenie do składania niewiążących ofert cenowych z dnia 2018-01-29. Projekt: PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY

 

 

"PRAKTYCZNIE TO UMIEM" - PROJEKT DLA TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

W Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach rusza realizacja kolejnego przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych.

Czytaj więcej...

.