W Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach rusza realizacja kolejnego przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych.

Projekt "Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy" skierowany jest do uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

W ramach realizacji przewidziano wiele ciekawych i różnorodnych form wsparcia, których celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów. Informacje na temat projektu i zaplanowanych w nim działań można znaleźć na: http://zs.polkowice.pl/index.php/ksztalceni/projekt-praktycznie-to-umiem

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych!

 poster10