Strona główna Zadania psychologa szkolnego 
Ważne adresy Pliki dla rodziców Zdrowie psychiczne

 

 

„Osobalta to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilości cech."

~ Carl Rogers

 STRONA GŁÓWNA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOG SZKOLNY?

Psycholog szkolny to osoba, która zajmuje się w szkole pierwszą pomocą psychologiczną. Oznacza to, że mogą się do niego zgłosić wszystkie osoby, tworzące szkolną społeczność (uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie, a także nauczyciele), które borykają się
z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, życiowymi, związanymi z funkcjonowaniem w grupie społecznej oraz nauką szkolną. Psycholog rozpatrzy indywidualnie każdą sprawę i wskaże odpowiednie środki zaradcze. W większości przypadków będą to konsultacje indywidualne prowadzone na terenie szkoły. Może się jednak zdarzyć, że konieczna będzie pomoc psychoterapeutyczna dla ucznia, bądź też specjalistyczna (np. lekarza neurologa czy psychiatry dziecięcego) – w takich przypadkach będzie można uzyskać konkretną poradę odnośnie ścieżki dalszego postępowania.

Pierwszym krokiem jest zawsze diagnoza psychologiczna. Obejmuje ona rozwój intelektualny i poznawczy (myślenie, pamięć, uwaga, spostrzeganie itp.), rozwój emocjonalny (osobowość, temperament itp.), rozwój społeczny. Polega na obserwacji zachowania uczniów mających trudności szkolne, przeprowadzeniu wywiadu z uczniem, jego rodzicami i nauczycielami, dokonaniu badania psychologicznego ucznia. Postawiona diagnoza pozwala określić obszar do pracy i odpowiednią formę pomocy psychologicznej.

Rola psychologa szkolnego polega także na prowadzeniu działań psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Psychoedukacja oznacza przekazywanie informacji o prawidłowościach rządzących naszym rozwojem psychicznym i społecznym. Profilaktyka jest działaniem mającym zapobiec wystąpieniu jakichś poważniejszych trudności, pokazującym jak uniknąć pewnych niebezpieczeństw oraz tak kierować swoim życiem, by było ono satysfakcjonujące. Psychoedukacja i profilaktyka odbywa się w formie zajęć integracyjnych i psychoedukacyjnych, które mogą być prowadzone przez psychologa lub pedagoga szkolnego, wychowawców (przy wsparciu pedagoga
i psychologa) lub zewnętrznych specjalistów prowadzących zajęcia na terenie szkoły.

Psycholog szkolny udziela pomocy również rodzicom uczniów. Pomoc ta odbywa się poprzez spotkania indywidualne w konkretnych problemach: udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności, pomoc w kontakcie ze specjalistami zewnętrznymi itp.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KONSULTACJI U PSYCHOLOGA?

Uczniu, do psychologa szkolnego możesz przyjść, gdy:

 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,
 • masz złe samopoczucie, coś Cię dręczy,
 • stoisz przed trudnym wyborem i potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji,
 • chcesz opowiedzieć o czymś, co ci się przydarzyło,
 • masz problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu,
 • masz problemy w relacjach z innymi uczniami,
 • ktoś z twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy.

 

Rodzicu, do psychologa szkolnego możesz przyjść, napisać lub zadzwonić, gdy:

 • chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko,
 • chcesz dowiedzieć się jak pracować ze swoim dzieckiem w domu,
 • potrzebujesz wsparcia, porady w trudnej sytuacji,
 • martwisz się zachowaniem swojego dziecka,
 • potrzebujesz pomocy psychologicznej.
       

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

SZKOLNEG /gabinet 204a/

mgr Oliwia Kończak

tel. 76 746 51 61

 

         

 

Czwartek              1100 - 1600

Piątek                     800 - 1500