Strona główna Ważne linki Aktualności

 

„Sukces niejedno ma imię, ale aby go osiągnąć niezbędna jest świadomość
obranego kierunku, konsekwencja i nieuleganie zwątpieniu”

 

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

ROK SZKOLNY 2021/2022

GABINET A 14

Arleta Kowalska

 

DZIEŃ TYGODNIA

           DYŻUR

     LEKCJE   

PONIEDZIAŁEK

  8.00 - 12.30

 12.35 – 14.30

WTOREK

  8.00 - 14.30

 

ŚRODA

 11.00 - 16.00

 9.50 – 10.35

CZWARTEK

12.45 - 16.15

 

PIĄTEK

   8.00 - 11.00

 

We współczesnym świecie, w dobie ogromnych zmian społeczno – gospodarczo – kulturowych młodzi ludzie stoją przed koniecznością dokonania trudnego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej. Wymaga się, aby ich decyzje były przemyślane, racjonalne i przede wszystkim trafne.

Poradnictwo zawodowe a doradztwo zawodowe
Wąskie znaczenie terminu „poradnictwa zawodowego” odnosi się do udzielania pomocy w wyborze zawodu przez poradę indywidualną traktowaną jako relację między doradcą a osobą oczekująca wsparcia. Szerokie rozumienie to wsparcie nie tylko przez udzielanie porad, wskazówek, informacji, ale także systematyczne, świadome, celowe, trwające w czasie działania wychowawcze motywując do rozwoju w kierunku adekwatnego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Poradnictwo zawodowe spełnia następujące funkcje:
• Kształcącą
• Poznawczą
• Kreatywną
• Informacyjną
• Kwalifikacyjną

Doradztwo zawodowe jest rozumiane jako proces pomagania ludziom w osiąganiu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieni, do rodzaju pracy i środowiska pracy, w odniesieniu do wyboru właściwego zawodu, zmiany zatrudnienia oraz właściwego dostosowania zawodowego, są to także działania wychowawcze szkoły, rodziców mających na celu przygotowania młodzieży do planowania kariery zawodowej, której ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

 

doradca_zawodowy