NAJLEPSI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce - maturzyści

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Miziniak Dawid

III bg

5,44

wzorowa

2.

Stemplewska Aleksandra

III ag

5,25

wzorowa

3.

Bartkowiak Oliwia

III bg

5,17

wzorowa

4.

Bajus Zofia

III bg

5,14

wzorowa

5.

Horbas Mateusz

III bg

5,14

wzorowa

6.

Turczynowska Zuzanna

III bg

5,14

wzorowa

7.

Pawłowska Weronika

III bg

5,00

wzorowa

8.

Łabuda Mikołaj

III bg

4,88

wzorowa

9.

Machowicz Jakub

III bg

4,86

wzorowa

10.

Pazik Kinga

III bg

4,86

bardzo dobra

11.

Wojciechowska Wiktoria

III ag

4,80

bardzo dobra

 

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Grabowski Mateusz

IV bt

4,88

wzorowa

 

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Kokoszka Małgorzata

III bp

5,15

wzorowa

2.

Wadas Julia

III bp

5,00

wzorowa

3.

Drzyzga Julia

I b

4,94

wzorowa

4.

Hoffman Michał

III ap

4,92

wzorowa

5.

Jeziorna Julia

III bp

4,92

wzorowa

6.

Opiłka Katarzyna

I c

4,81

wzorowa

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Niewieściuk Tobiasz

III ctg

5,17

wzorowa

2.

Cisowski Bartosz

III btp

5,00

bardzo dobra

3.

Szczypecka Alicja

III btp

5,00

wzorowa

4.

Kwapis Mateusz

III ctg

4,92

bardzo dobra

5.

Mazur Mateusz

III ctg

4,92

wzorowa

6.

Piskorz Szymon

III ctg

4,85

wzorowa

7.

Gadulska Jagoda

III atp

4,79

wzorowa

8.

Kowalski Błażej

III btp

4,78

bardzo dobra

9.

Ługowik Dawid

III ctg

4,77

bardzo dobra

 

 

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena zachowania

1.

Ratajczyk Tadeusz

II a

bardzo dobra

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena zachowania

1.

Malik Adam

I bz

dobra

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące /po gimnazjum/

  1. Stemplewska Aleksandra klasa II ag LO – średnia ocen 5,80 i wzorowa ocena za zachowanie.

 

Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące /po szkole podstawowej/

  1. Kokoszka Małgorzata klasa II bp LO – średnia ocen 5,43 i wzorowa ocena za zachowanie.

 

Czteroletnie Technikum /po gimnazjum/

  1. Kwapis Mateusz klasa II ctg uczący się w zawodzie technik informatyk – średnia ocen 5,25 i wzorowa ocena za zachowanie.

 

Pięcioletnie Technikum /po szkole podstawowej/

  1. Buchtalarz Julia Dominika klasa II atp ucząca się w zawodzie technik reklamy – średnia ocen 5,21 i wzorowa ocena za zachowanie.

 

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNI W BRANŻY GÓRNICZO – HUTNICZEJ. KGHM 

–KLUCZOWY PARTNER W KSZTAŁCENIU ZAWDOWOYM - elektromechanicy

Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Klasa

Średnia ocen

Ocena zachowania

1.

Przemysław Borowiak

BSIS

III azp

4,00

bardzo dobra

2.

Rafał Kołas

BSIS

III azp

4,00

bardzo dobra

3.

Patryk Pachurka

BSIS

III azp

4,25

bardzo dobra

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

ROK SZKOLNY 2019/2020

ROK SZKOLNY 2018/2019

ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2008/2009

ROK SZKOLNY 2007/2008

ROK SZKOLNY 2006/2007