NAJLEPSI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - MATURZYĆSI
STYPENDIUM MOTYWACYJNE ZA WYNIKI W NAUCE

Liceum Ogólnokształcące

1. Gaj Magdalena, kl. III a, średnia ocen: 5,57; ocena zachowania: wzorowa
2. Dzumyk Marta, kl. III b, średnia ocen: 5,43; ocena zachowania: wzorowa
3. Macioszczyk Julia, kl. III a, średnia ocen: 5,38; ocena zachowania: wzorowa
4. Łosowska Brygida, kl. III a, średnia ocen: 5,13; ocena zachowania: wzorowa
5. Malec Jakub, kl. III a, średnia ocen: 4,89; ocena zachowania: wzorowa
6. Dudek Martyna, kl. III b, średnia ocen: 4,86; ocena zachowania: wzorowa
7. Koncur Zuzanna, kl. III b, średnia ocen: 4,86; ocena zachowania: wzorowa
8. Szumska Wiktoria, kl. III b, średnia ocen: 4,86; ocena zachowania: wzorowa
9. Węgrzyn Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 4,86; ocena zachowania: wzorowa
10. Borkowski Dawid, kl. III a, średnia ocen: 4,75; ocena zachowania: wzorowa

 

Technikum

 1. Rolak Julia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,20; ocena zachowania: wzorowa
2. Oprządek Kacper, kl. IV bt, średnia ocen: 5,13; ocena zachowania: wzorowa
3. Szumańska Kornelia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,11; ocena zachowania: wzorowa
4. Tkaczyk Daria, kl. IV bt, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Ziomek Oliwia, kl. IV at, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Turbiński Adrian, kl. IV bt, średnia ocen: 4,75; ocena zachowania: bardzo dobra

 

WYKAZ ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH

TYPOWANYCH DO STYPENDIUM STAROSTY W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Gaj Magdalena, kl. III a, średnia ocen: 5,47; ocena zachowania: wzorowa
2. Macioszczyk Julia, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
3. Dzumyk Marta, kl. III b, średnia ocen: 5,12; ocena zachowania: wzorowa
4. Łosowska Brygida, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Węgrzyn Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Koncur Zuzanna, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Szumska Wiktoria, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
8. Chyb Łukasz, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
9. Dudek Martyna, kl. III b, średnia ocen: 4,82; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Rolak Julia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,43; ocena zachowania: wzorowa
2. Szumańska Kornelia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,26; ocena zachowania: wzorowa
3. Tkaczyk Daria, kl. IV bt, średnia ocen: 5,15; ocena zachowania: wzorowa
4. Ziomek Oliwia, kl. IV at, średnia ocen: 5,14; ocena zachowania: wzorowa
5. Chryplewicz Patrycja, kl. IV at, średnia ocen: 4,81; ocena zachowania: wzorowa

 

STYPENDIUM MOTYWACYJNE ZA WYNIKI W NAUCE - MATURZYŚCI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Gaj Magdalena, kl. III a, średnia ocen: 5,47; ocena zachowania: wzorowa
2. Macioszczyk Julia, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
3. Dzumyk Marta, kl. III b, średnia ocen: 5,12; ocena zachowania: wzorowa
4. Łosowska Brygida, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Węgrzyn Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Koncur Zuzanna, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Szumska Wiktoria, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
8. Chyb Łukasz, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
9. Dudek Martyna, kl. III b, średnia ocen: 4,82; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Rolak Julia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,43; ocena zachowania: wzorowa
2. Szumańska Kornelia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,26; ocena zachowania: wzorowa
3. Tkaczyk Daria, kl. IV bt, średnia ocen: 5,15; ocena zachowania: wzorowa
4. Ziomek Oliwia, kl. IV at, średnia ocen: 5,14; ocena zachowania: wzorowa
5. Chryplewicz Patrycja, kl. IV at, średnia ocen: 4,81; ocena zachowania: wzorowa

 

WYKAZ ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH

TYPOWANYCH DO STYPENDIUM URMISTRZA W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Gaj Magdalena, kl. III a, kl., średnia ocen: 5,47; ocena zachowania: wzorowa
2. Macioszczyk Julia, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
3. Dzumyk Marta, kl. III b, średnia ocen: 5,12; ocena zachowania: wzorowa
4. Węgrzyn Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Koncur Zuzanna, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Borkowski Dawid, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Malec Jakub, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
8. Kozina Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 4,83; ocena zachowania: wzorowa; tytuł laureatki IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Word of Languages Expert”

 

TECHNIKUM

1. Szumańska Kornelia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,26; ocena zachowania: wzorowa
2. Tkaczyk Daria, kl. IV bt, średnia ocen: 5,15; ocena zachowania: wzorowa
3. Ziomek Oliwia, kl. IV at, średnia ocen: 5,14; ocena zachowania: wzorowa

 

Klasa III a LO:

Dawid Borkowski - 5,0 wzorowe

Jakub Malec - 5,0 wzorowe

 

Klasa III b LO:

Magdalena Kozina, 3b LO - średnia ocen na koniec klasy III LO - 4, 83, wzorowe zachowanie i tytuł laureatki IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Word of Languages Expert"

 

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

ROK SZKOLNY 2018/2019

ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2008/2009

ROK SZKOLNY 2007/2008

ROK SZKOLNY 2006/2007