NAJLEPSI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

II półrocze roku szkolnego 2021/2022

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce - maturzyści

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Horbas Mateusz

III bg

5,35

wzorowa

2.

Pawłowska Weronika

III bg

5,35

wzorowa

3.

Stemplewska Aleksandra

III ag

5,28

wzorowa

4.

Bajus Zofia

III bg

5,24

wzorowa

5.

Turczynowska Zuzanna

III bg

5,24

wzorowa

6.

Kiziuk Amelia

III bg

5,18

bardzo dobra

7.

Łabuda Mikołaj

III bg

5,17

wzorowa

8.

Miziniak Dawid

III bg

5,06

wzorowa

9.

Machowicz Jakub

III bg

5,00

wzorowa

10.

Peregrym Ewa

III ag

4,89

wzorowa

11.

Bartkowiak Oliwia

III bg

4,88

bardzo dobra

12.

Kuczyńska Paulina

III ag

4,83

bardzo dobra

13.

Jakubowicz Oliwia

III ag

4,81

bardzo dobra

14.

Wojciechowska Wiktoria

III ag

4,80

bardzo dobra

15.

Mielcarek Marcel

III ag

4,76

wzorowa

16.

Skrzypczak Alicja

III bg

4,76

bardzo dobra

17.

Ostrowska Julia

III bg

4,76

bardzo dobra

 

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Grabowski Mateusz

IV bt

4,81

wzorowa

 

 

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe - maturzyści

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

 

 

Ocena zachowania

1.

Sobański Przemysław

III ag

wzorowa

2.

Machowicz Jakub

III bg

wzorowa

3.

Ślusarczyk Kamil

III bg

bardzo dobra

 

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena zachowania

1.

Iwaniak Monika

IV bt

wzorowa

2.

Jaworski Dawid

IV bt

bardzo dobra

Wykaz absolwentów

nagroda Starosty

w roku szkolnym 2021/2022

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Horbas Mateusz

III bg

5,35

wzorowa

2.

Pawłowska Weronika

III bg

5,35

wzorowa

3.

Stemplewska Aleksandra

III ag

5,28

wzorowa

4.

Bajus Zofia

III bg

5,24

wzorowa

5.

Turczynowska Zuzanna

III bg

5,24

wzorowa

6.

Kiziuk Amelia

III bg

5,18

bardzo dobra

7.

Łabuda Mikołaj

III bg

5,17

wzorowa

8.

Miziniak Dawid

III bg

5,06

wzorowa

9.

Machowicz Jakub

III bg

5,00

wzorowa

 

Kandydaci do nagrody Burmistrza – absolwenci spełniający kryteria

w roku szkolnym 2021/2022

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Horbas Mateusz

III bg

5,35

wzorowa

2.

Pawłowska Weronika

III bg

5,35

wzorowa

3.

Bajus Zofia

III bg

5,24

wzorowa

4.

Turczynowska Zuzanna

III bg

5,24

wzorowa

5.

Kiziuk Amelia

III bg

5,18

bardzo dobra

6.

Łabuda Mikołaj

III bg

5,17

wzorowa

7.

Miziniak Dawid

III bg

5,06

wzorowa

8.

Machowicz Jakub

III bg

5,00

wzorowa

 

Kandydaci do stypendium, PRM na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Hoffman Michał klasa III ap LO – średnia ocen 5,31 i wzorowa ocena za zachowanie.

 

Czteroletnie Technikum /po gimnazjum/

 1. Piskorz Szymon klasa III ctg uczący się w zawodzie technik informatyk – średnia ocen 5,33 i wzorowa ocena za zachowanie.

 

 

Pięcioletnie Technikum /po szkole podstawowej/

 1. Szczypecka Alicja klasa III btp ucząca się w zawodzie technik ekonomista – średnia ocen 5,37 i wzorowa ocena za zachowanie.

 

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce – pozostali uczniowie

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Kokoszka Małgorzata

III bp

5,38

wzorowa

2.

Wadas Julia

III bp

5,33

wzorowa

3.

Hoffman Michał

III ap

5,31

wzorowa

4.

Ryszko Wiktor

III ap

5,08

wzorowa

5.

Szydłowska Beata

III bp

5,08

wzorowa

6.

Drzyzga Julia

I b

5,06

wzorowa

7.

Jeziorna Julia

III bp

5,00

wzorowa

8.

Młodzik Oliwia

II a

5,00

wzorowa

9.

Opiłka Katarzyna

I c

5,00

wzorowa

10.

Partyka Michał

I a

5,00

wzorowa

11.

Szymańska Wiktoria

III bp

5,00

wzorowa

12.

Jankowska Julia

I a

4,87

wzorowa

13.

Kapusta Magdalena

II a

4,86

wzorowa

14.

Cyran Nikola

III ap

4,83

wzorowa

15.

Lorek Julia

I b

4,82

wzorowa

16.

Fuczek Kacper

I b

4,75

wzorowa

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Szczypecka Alicja

III btp

5,37

wzorowa

2.

Piskorz Szymon

III ctg

5,33

wzorowa

3.

Niewieściuk Tobiasz

III ctg

5,21

wzorowa

4.

Mazur Mateusz

III ctg

5,20

wzorowa

5.

Cisowski Bartosz

III btp

5,16

wzorowa

6.

Surmiak Aleksandra

III atg

5,13

wzorowa

7.

Kowalski Błażej

III btp

5,05

wzorowa

8.

Kulik Agata

II at

5,05

wzorowa

9.

Tymofiejew Michał

III btp

4,90

wzorowa

10.

Wrona Justyna

II at

4,90

wzorowa

11.

Kwapis Mateusz

III ctg

4,87

dobra

12.

Hojdeczko Agata

II bt

4,85

wzorowa

13.

Dziadyk Apolonia

II at

4,84

wzorowa

14.

Papenfus Nikolas

III ctp

4,81

wzorowa

15.

Ziemiański Jan

III ctg

4,80

dobra

16.

Morawska Weronika

III btp

4,79

wzorowa

17.

Skowroński Micheasz

III btp

4,79

wzorowa

18.

Wajer Magda

III btp

4,79

wzorowa

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Fielek Małgorzata

I bz

4,86

bardzo dobra

2.

Andruszko Dorota

II bz

4,85

wzorowa

 

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena zachowania

1.

Haberek Natalia

III bp

bardzo dobra

2.

Jeziorna Julia

III bp

wzorowa

3.

Kokoszka Małgorzata

III bp

wzorowa

4.

Korniluk Martyna

III bp

wzorowa

5.

Mazur Małgorzata

III bp

wzorowa

6.

Tylkowska Alicja

I c

bardzo dobra

7.

Wadas Julia

III bp

wzorowa

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena zachowania

1.

Bąk Hubert

III btg

wzorowa

2.

Bukatowicz Dominik

III btg

bardzo dobra

3.

Figas Bartłomiej

III btg

dobra

4.

Kubica Patryk

III ctp

bardzo dobra

5.

Kuriata Martyna

II bt

wzorowa

6.

Kozina Filip

II bt

bardzo dobra

7.

Łabędzki Jakub

II at

bardzo dobra

8.

Maziarz Michał

III btg

bardzo dobra

9.

Ozga Wiktoria

III atp

bardzo dobra

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena zachowania

1.

Lesiński Patryk

I az

bardzo dobra

 

Kandydaci do nagrody Burmistrza – uczniowie spełniający kryteria

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Kokoszka Małgorzata

III bp

5,38

wzorowa

2.

Wadas Julia

III bp

5,33

wzorowa

3.

Hoffman Michał

III ap

5,31

wzorowa

4.

Ryszko Wiktor

III ap

5,08

wzorowa

5.

Szydłowska Beata

III bp

5,08

wzorowa

6.

Drzyzga Julia

I b

5,06

wzorowa

7.

Jeziorna Julia

III bp

5,00

wzorowa

8.

Młodzik Oliwia

II a

5,00

wzorowa

9.

Opiłka Katarzyna

I c

5,00

wzorowa

10.

Partyka Michał

I a

5,00

wzorowa

11.

Szymańska Wiktoria

III bp

5,00

wzorowa

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Szczypecka Alicja

III btp

5,37

wzorowa

2.

Piskorz Szymon

III ctg

5,33

wzorowa

3.

Niewieściuk Tobiasz

III ctg

5,21

wzorowa

4.

Mazur Mateusz

III ctg

5,20

wzorowa

5.

Cisowski Bartosz

III btp

5,16

wzorowa

6.

Surmiak Aleksandra

III atg

5,13

wzorowa

7.

Kowalski Błażej

III btp

5,05

wzorowa

8.

Kulik Agata

II at

5,05

wzorowa

 

 

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNI W BRANŻY GÓRNICZO – HUTNICZEJ. KGHM 

–KLUCZOWY PARTNER W KSZTAŁCENIU ZAWDOWOYM – elektromechanicy

 

BSIS

 1. Lesiński Patryk – klasa I az – średnia 3,88 zachowanie bardzo dobew;
 2. Małolepszy Damian – klasa I az – średnia 3,65 zachowanie dobre;
 3. Raczkowski Kacper – klasa I az – średnia 3,59 zachowanie dobre;
 4. Leszczewski Dominik – klasa III azp – średnia 3,85 zachowanie dobre

 

 

STYPENDIUM FIRMY LEADEC SP. Z O.O.

Technikum po szkole podstawowej

 

 1. Cisowski Bartosz – klasa III btp – średnia 5,09;
 2. Kowalski Błażej – klasa III btp – srednia 4,90;
 3. Tymofiejew Michał – klasa III btp – średnia 4,90

 

 

STYPENDIUM FIRMY LEADEC SP. Z O.O.

Technikum po szkole gimnazjalnej

 

 1. Bąk Hubert – klasa III btg – średnia 4,54;
 2. Baran Miłosz – klasa III btg – średnia 4,31;
 3. Kołodziej Maciej – klasa III btg – średnia 4,29

II

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce - maturzyści

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Miziniak Dawid

III bg

5,44

wzorowa

2.

Stemplewska Aleksandra

III ag

5,25

wzorowa

3.

Bartkowiak Oliwia

III bg

5,17

wzorowa

4.

Bajus Zofia

III bg

5,14

wzorowa

5.

Horbas Mateusz

III bg

5,14

wzorowa

6.

Turczynowska Zuzanna

III bg

5,14

wzorowa

7.

Pawłowska Weronika

III bg

5,00

wzorowa

8.

Łabuda Mikołaj

III bg

4,88

wzorowa

9.

Machowicz Jakub

III bg

4,86

wzorowa

10.

Pazik Kinga

III bg

4,86

bardzo dobra

11.

Wojciechowska Wiktoria

III ag

4,80

bardzo dobra

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Grabowski Mateusz

IV bt

4,88

wzorowa

 

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Kokoszka Małgorzata

III bp

5,15

wzorowa

2.

Wadas Julia

III bp

5,00

wzorowa

3.

Drzyzga Julia

I b

4,94

wzorowa

4.

Hoffman Michał

III ap

4,92

wzorowa

5.

Jeziorna Julia

III bp

4,92

wzorowa

6.

Opiłka Katarzyna

I c

4,81

wzorowa

 

TECHNIKUM

Lp.

Nazwisko i imię  ucznia

Klasa

Średnia ocen

Ocena  zachowania

1.

Niewieściuk Tobiasz

III ctg

5,17

wzorowa

2.

Cisowski Bartosz

III btp

5,00

bardzo dobra

3.

Szczypecka Alicja

III btp

5,00

wzorowa

4.

Kwapis Mateusz

III ctg

4,92

bardzo dobra

5.

Mazur Mateusz

III ctg

4,92

wzorowa

6.

Piskorz Szymon

III ctg

4,85

wzorowa

7.

Gadulska Jagoda

III atp

4,79

wzorowa

8.

Kowalski Błażej

III btp

4,78

bardzo dobra

9.

Ługowik Dawid

III ctg

4,77

bardzo dobra

 

 

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena zachowania

1.

Ratajczyk Tadeusz

II a

bardzo dobra

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ocena zachowania

1.

Malik Adam

I bz

dobra

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące /po gimnazjum/

 1. Stemplewska Aleksandra klasa II ag LO – średnia ocen 5,80 i wzorowa ocena za zachowanie.

 

Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące /po szkole podstawowej/

 1. Kokoszka Małgorzata klasa II bp LO – średnia ocen 5,43 i wzorowa ocena za zachowanie.

 

Czteroletnie Technikum /po gimnazjum/

 1. Kwapis Mateusz klasa II ctg uczący się w zawodzie technik informatyk – średnia ocen 5,25 i wzorowa ocena za zachowanie.

 

Pięcioletnie Technikum /po szkole podstawowej/

 1. Buchtalarz Julia Dominika klasa II atp ucząca się w zawodzie technik reklamy – średnia ocen 5,21 i wzorowa ocena za zachowanie.

 

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNI W BRANŻY GÓRNICZO – HUTNICZEJ. KGHM 

–KLUCZOWY PARTNER W KSZTAŁCENIU ZAWDOWOYM - elektromechanicy

Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Klasa

Średnia ocen

Ocena zachowania

1.

Przemysław Borowiak

BSIS

III azp

4,00

bardzo dobra

2.

Rafał Kołas

BSIS

III azp

4,00

bardzo dobra

3.

Patryk Pachurka

BSIS

III azp

4,25

bardzo dobra

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

ROK SZKOLNY 2019/2020

ROK SZKOLNY 2018/2019

ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2008/2009

ROK SZKOLNY 2007/2008

ROK SZKOLNY 2006/2007