cfg-loga

 

 

 ProjeKt:  CODE FOR GREEN

 

Tytuł projektu: "Code for Green"
Autorski program Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych. Finansowany ze środków fundacji terre des hommes oraz Volkswagen Belegschaftsstiftung”. Partnerami jest Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Politechnika Poznańska. CODE FOR GREEN łączy rozwój kompetencji XXI wieku, w tym kompetencji cyfrowych z tematem ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Cele projektu:
• zdobycie przez młodzież umiejętności XXI wieku, w tym umiejętności cyfrowych, które powalają na realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania zmianom klimatu,
• rozwijanie umiejętności miękkich: inicjatywność, kreatywność, współodpowiedzialność, empatia, współpraca,
• prowadzenie badań naukowych, rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną środowiska i klimatu, ochroną przyrody, zrównoważonym środowiskowo rolnictwem i turystyką, myśleniem i działaniem projektowym wykorzystując do tego technologię, a zwłaszcza programowanie.

Okres realizacji: pilotaż: wrzesień 2018 – czerwiec 2020

Opiekun pracowni: dr Ewa Kowalik

Prowadzący zajęcia: dr Ewa Kowalik, mgr Piotr Błażejczyk

Zakup wyposażenia (stoliki, krzesła, pufy, dywan) i przygotowanie pracowni dofinansowane z Gminy Polkowice.

 CFG

 CFG