MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach kontynuuje realizację projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II".

Liderem projektu jest Honorata Kajewska - w jego sprawach przyjmuje we wtorki, w sali 104A, w godzinach 15.30-17.30.


DO POBRANIA: SZKOLNY PROGRAM ROZWOJOWY W TECHNIKUM

I W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ (PLIK W FORMACIE .PDF)


AKTUALNOŚCI


WYCIECZKA DO VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA

14 grudnia 2012 roku uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik ekonomista odwiedzili fabrykę Volkswagena w Polkowicach Dolnych, gdzie mieli okazję zapoznać się z organizacją i strukturą procesu produkcyjnego.


WYJAZDOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE W POLANICY ZDROJU

W dniach 10.12-12.12.2012 roku grupa 12 uczniów z klasy III Technikum w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyła w wyjazdowych, trzydniowych zajęciach specjalistycznych w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju.

Jest to nowocześnie wyposażona szkoła kształcąca uczniów w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Nasze uczennice miały okazję uczestniczyć w warsztatach, podczas których uczyły się kompleksowej obsługi gościa hotelowego w różnych działach, między innymi w recepcji, jednostkach mieszkalnych, w gastronomii hotelowej.


FORUM ZAWODOZNAWCZE

07.12.2012 roku uczniowie klasy III Technikum w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyli w  Forum zawodoznawczym, zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie,  mającym charakter spotkania branżowego pt. „Absolwent szkoły hotelarskiej na rynku pracy”.

Podczas Forum młodzież ucząca się w branży hotelarskiej miała okazję spotkać się z pracodawcami oraz przedstawicielem uczelni wyższej. W spotkaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele z:
- Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie
- Zespołu Szkół Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
- Zespołu Szkół w Chocianowie
- Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

Celem Forum było:
• utwierdzenie młodzieży w przekonaniu, że technik hotelarstwa to zawód otwarty, o szerokich możliwościach zatrudnienia w Polsce, w Europie i w świecie,
• zwiększenie motywacji uczniów do aktywnego poszukiwania pracy,
• podniesienie umiejętności uczniów w zakresie efektywnego planowania kariery i zarządzania nią,
• podniesienie świadomości pracodawców w zakresie konieczności współpracy ze szkołami zawodowymi, kształcącymi przyszłych pracowników.


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W listopadzie 2011 roku ruszają zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wszystkich szkół zawodowych, tj. Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Spis zajęć znajduje się w Szkolnym Programie Rozwojowym dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (patrz wyżej).


KURS BARMANA

W dniach od 06.11.2012 r. do 10.11.2012 r. odbył się w szkole kurs barmański. W kursie tym uczestniczyli uczniowie klasy IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa.


KURS BARISTY

W dniach od 25.10.2012 r. do 27.10.2012 r. odbył sie w szkole kurs baristy. Uczestniczyło w nim 15 uczniów klasy III i II Technikum w zawodzie technik hotelarstwa.


WYCIECZKA DO POZNANIA

W kwietniu 2012 roku uczniowie Technikum Hotelarskiego odwiedzili 4- i 5-gwiazdkowe hotele w Poznaniu.