KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, że:
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy z siedzibą przy ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice,  tel: +48 76 746 51 01 lub adresem e-mail:. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy z siedzibą w Polkowicach możliwy jest pod numerem telefonu: +48 76 746 51 01  lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
3. Dane osobowe Pana / Pani będą przetwarzane w  celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, a ciążących na Administratorze Danych Osobowych.
 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana / Pani jest realizacja zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 
5. Zebrane dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym Administratorowi Danych Osobowych usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technologicznego i organizacyjnego.
 
6. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy z siedzibą w Polkowicach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 
7. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie umożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw.
 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 
9. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa.
 
10. Przysługuje Państwu prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności.
 
11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć lub poziom znajomości języka obcego.
 
12. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich za pośrednictwem strony internetowej szkoły i profilów facebookowych.