logotypy1

 

  ProjeKt:  Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of things

 

 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

realizuje projekt:

 

„Innowacyjna metodologia nauczania Web 3.0, 4.0, 5.0 oraz Green Internet of things”

Projekt realizowany jest w ramach programu ERASMUS +, sektora Edukacja Szkolna

Wartość projektu: 100 094 EURO

Cele projektu:

  • Podniesienie jakości edukacji poprzez tworzenie nowych innowacyjnych rozwiązań cyfrowych możliwych do wdrożenia w liceach w kraju i za granicą oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom wiedzy z zakresu Web 3.0, 4.0, 5.0 i Zielonego Internetu Rzeczy;
  • Powiązanie umiejętności i kompetencji cyfrowych z działaniami na rzecz środowiska.

Okres realizacji: 04.04.2022 – 03.04.2024