w edukacji

 

 

 ProjeKt:  PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY

 

 

PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW

DO POTRZEB RYNKU PRACY

Okres realizacji projektu:  02.01.2018 r. – 31.08.2019 r.

Fundusz:  RPO WD 2014-2020  Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Wartość projektu:  1 737 139,27 zł

Kwota dotacji UE:  1 476 568,37

Kwota dotacji z budżetu krajowego:  173 713,93 zł

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Polkowickiego - poprzez wzrost kompetencji uczniów, nauczycieli i doradców zawodowych oraz doposażenie pracowni technicznych - zwiększający szanse uczniów na zatrudnienie.

Zadania będą realizowane w ramach współpracy dwóch jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Polkowicki, tj.: Zespołu Szkół w Chocianowie i Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, przy wsparciu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach. Za koordynację projektu odpowiada Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Działania, zaplanowane na 3 szkolne semestry, skierowane są do 200 uczniów, 12 nauczycieli oraz 3 doradców zawodowych. Zadania obejmują organizację u lokalnych pracodawców staży i praktyk zawodowych dla 172 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, zajęcia specjalistyczne u pracodawców i na uczelniach wyższych. Projekt przewiduje również kursy zawodowe (tj. operator wózków jezdniowych, magazynier, AutoCAD, kurs Uprawnienia elektryczne, baristyczny, kelnerski, barmański, animator czasu wolnego, zarządzanie flotą samochodową, obsługi kasy fiskalnej), doradztwo zawodowe oraz program stypendialny dla wyróżniających się uczniów. Ponadto przewidziano wsparcie dla 12 nauczycieli i 3 doradców zawodowych w postaci kursów (z zakresu mechatroniki, doradztwa zawodowego, zarządzania flotą samochodową, AutoCAD, Autodesk Inventor, uprawnień elektrycznych) i studiów podyplomowych Logistyka i spedycja. W Zespole Szkół w Chocianowie w narzędzia TIK doposażona zostanie pracownia obsługi turystycznej – planuje się zakup 15 laptopów z oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem do obsługi turystycznej, oprogramowaniem do obsługi gości w obiekcie hotelarskim, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 aparatów cyfrowych, a także projektora i ekranu ściennego. Wspólna pracownia organizacji reklamy i informatyczna w Zespole Szkół w Polkowicach zostanie doposażona w 20 zestawów komputerowych.

 

plakat 100