w edukacji

 

 

 ProjeKt:  PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY

 

  Podanie o przyjęcie na kurs  [plik .pdf]   [plik .docx]

  Zgłoszenie udziału w stażu / praktyce  [plik .pdf]   [plik .docx]

  Deklaracja uczestnictwa w projekcie  [plik .pdf]   [plik .docx]

  Formularz zgłoszeniowy  [plik .pdf]   [plik .docx]

  Oświadczenie uczestnika projektu   [plik .pdf]   [plik .docx]

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   [plik .pdf]   [plik .docx]