w edukacji

 

 

 ProjeKt:  PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY

 

   

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów uzdolnionych [plik .pdf]

 

Harmonogram kursu "Nowoczesne metody pracy doradcy zawodowego" [plik .pdf]

 

Harmonogram kursu na uprawninia elektryczne do 1kV [plik .pdf]

 

Lista zakwalifikowanych do stypendium  [plik .pdf]

 

Harmonogam kursu baristycznego  [plik .pdf]

 

Harmonogram kursu "Autodesh Inventor" [plik .pdf]

 

Harmonogram kursu "Obsługa kasy fiskalnej" [plik .pdf]

 

Harmonogram realizacji zajęć dla uczniów we współpracy z wyższymi uczelniami i pracodawcami [plik .pdf]

 

Harmonogram kursu "Zarządzanie flotą samochodową" [plik .pdf]

 

Harmonogram kursu barmańskiego [plik .pdf]

 

Harmonogram kursu "AutoCAD - poziom podstawowy" [plik .pdf]     

 

Harmonogram kursu "Operator wózków jezdniowych" [plik .pdf]

 

Harmonogram - doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów w postaci konsultacji ndywidualnych. [plik .pdf]

   

Regulamin staży i prakytyk [plik .pdf]

 

Harmonogram studiów podyplomowych "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży: transport-spedycja-logistyka (semestr 3) [plik .pdf]

 

Harmonogram studiów podyplomowych "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży: transport-spedycja-logistyka (semestr 2) [plik .pdf]

 

Harmonogram studiów podyplomowych "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży: transport-spedycja-logistyka (semestr 1) [plik .pdf]

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu [plik .pdf]