logotypy1

 

 

 ProjeKt:  WSPIERAMY ZAWODOWCÓW

 

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.05.2023 r.

Fundusz: RPO WD 2014-2020  Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Wartość projektu: 1 989 338,40 zł

Kwota dotacji UE: 1 690 937,64 zł

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w okresie 2 lat w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Polkowickiego (Zespole Szkół w Chocianowie i Zespole Szkół w Polkowicach) - poprzez wzrost kompetencji 240 uczniów, 15 nauczycieli oraz doposażenie 3 pracowni zawodowych – zwiększający szanse uczniów na zatrudnienie.

Zadania będą realizowane w ramach współpracy dwóch jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Polkowicki, tj.: Zespołu Szkół w Chocianowie i Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, przy wsparciu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach. Za koordynację projektu odpowiada Departament Rozwoju Starostwa Powiatowego w Polkowicach.

Działania skierowane są do 240 uczniów i 15 nauczycieli. Zadania obejmują organizację u lokalnych pracodawców staży zawodowych dla 210 uczniów technikum i szkoły branżowej 1-go stopnia, zajęcia pozalekcyjne (tj. w Zespole Szkół w Chocianowie: mechatroniczne, turystyczne, matematyczne i z języka niemieckiego; w Zespole Szkół w Polkowicach: informatyczne, hotelarskie i matematyczne). Projekt przewiduje również kursy zawodowe dla uczniów (tj. operator wózków jezdniowych, AutoCAD, kurs Uprawnienia elektryczne, baristyczny, barmański, zarządzanie flotą samochodową, transport i spedycja) oraz doradztwo zawodowe. Ponadto przewidziano wsparcie dla 15 nauczycieli w postaci kursów branżowych, szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych. W Zespole Szkół w Polkowicach  zostaną doposażone pracownie: technika elektryka, hotelarska, a także organizacji reklamy w sprzęt dydaktyczny, oprogramowanie i meble biurowe.

Koordynator projektu: Honorata Poźniak, gabinet A.15; dyżur: czwartek 15:00 – 16:00

Zastępca koordynatora: Elzbieta Róg, sala 06.