Publikacje szkolne

 

2014

"dotknięci skrzydłem Anioła - poezja, fotografia i grafika młodych twórców"

Zespół redakcyjny: Ewa Dudziak-Gaj, Krystyna Gajaszek, Jolanta Rubiś-Kulczycka (przewodnicząca), Beata Zaraś 

Wsparcie finansowe: Gmina Polkowice

 

2012

"Jubileusz 40-lecia Liceum Ogólnokształcącego oraz 20-lecia Zespołu Szkół w Polkowicach"

Zespół redakcyjny: Zbigniew Gołębiwski (dyrektor), Jolanta Rubiś-Kulczycka (wicedyrektor), Małgorzata Majewska-Greń (wicedyrektor), Janusz Szmołda (kierownik szkolenia praktycznego), Katarzyna Wlazło (bibliotekarz), Aleksandra Rożek (bibliotekarz), Elżbieta Sarbian (pracownik administracji), Justyna Słowińska (pracownik administracji), Aleksandra Radecka (pracownik administracji), Andrzej Ambroziak (pracownik administracji), Monika Biedrzycka (stażysta)

Wsparcie finansowe: Starosta Polkowicki - Marek Tramś, Burmistrz Gminy Polkowice - Wiesław Wabik 


 

2007

"Edukacja artystyczna i humanistyczna w naszej szkole"

Zespół redakcyjny: Jolanta Rubiś-Kulczycka (redaktor naczelny), Krystyna Gajaszek

Wsparcie finansowe: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Urząd Gminy w Polkowicach

  

2005

"Edukacja ekologiczna w naszej szkole"

 Zespół redakcyjny: Jolanta Rubiś-Kulczycka (redaktor naczelny), Ewa Kowalik, Irena Kuźma

Wsparcie finansowe: Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Polkowicach

  

1997

"Od zarania do dziś: 1972-1997. Zarys historii Zespołu Szkół w Polkowicach"

Zespół redakcyjny: Teresa Słojewska (redaktor naczelny), Włodzimierz Olszewski, Henryk Pawlus, Jolanta Rubiś-Kulczycka, Stanisława Wilk

Wsparcie finansowe: Program TESSA (Training and Education in Strategically Significant Areas)