Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 9: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej – zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych: biologicznych, geograficznych i chemicznej w pomoce dydaktyczne w ramach Działania 2; Część 3 i Część 4

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 715 kB]  17.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 153 kB]  17.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 407 kB]  25.06.2019 r. 

 

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 31: Zakup stanowiska zlewowego do pracowni chemii

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 2 259 kB]  12.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 109 kB]  12.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 218 kB]  18.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 33: Zakup mebli do pracowni oraz mebli kuchennych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 016 kB]  12.06.2019 r. 

 FORMULARZE  [.docx - 116 kB]  12.06.2019 r

 OGŁOSZENIE  [.pdf - 212 kB]  12.06.2019 r

 WYJAŚNIENIE I ZMIANA OGŁOSZENIA  [.pdf - 356 kB]  18.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  [.xps - 217 kB]  18.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 302 kB]  24.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O WYBORZE  [.xps - 218 kB]  24.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 23: Zakup wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn

i urządzeń elektrycznych - sprzętu i aparatury elektrycznej - Część 4

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 071 kB]  07.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 153 kB]  07.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT [.pdf - 299 kB]  12.06.2019 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 28: Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych; Część 3

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 338 kB]  07.06.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 112 kB]  07.06.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT [.pdf - 427 kB]  12.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 25: Urządzenia komputerowe do pracowni chemii oraz pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 284 kB]  27.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 110 kB]  27.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 505 kB]  05.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 28: Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 884 kB]  24.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 133 kB]  24.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 714 kB]  07.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 11: Zakup wyposażenia do pracowni technika organizacji reklamy

i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych - płyty OSB;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf -  2 020 kB]  24.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 110 kB]  24.05.2019 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 406 kB]  04.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 24: Zakup narzędzi do pracowni technika informatyka oraz pracowni elektrotechniki

i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 340 kB]  23.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 159 kB]  23.05.2019 r

 ZMIANA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 722 kB]  29.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 114 kB]  29.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 254 kB]  05.06.2019 r

 

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 27: Materiały budowlane do pracowni technika informatyka oraz pracowni elektrotechniki

i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych - płyty OSB;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 865 kB]  23.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 109 kB]  23.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf - 334 kB]  03.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 23: Zakup wyposażenia do pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji

maszyn i urządzeń elektrycznych - sprzętu i aparatury elektrycznej;

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 697 kB]  23.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 132 kB]  23.05.2019 r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT [.pdf - 275 kB]  07.06.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 18:: Zakup sieciowego systemu operacyjnego

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 845 kB]  21.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 109 kB]  21.05.2019 r

 WYJAŚNIENIE I ZMIANA DO ZADANIA 18  [.pdf - 354 kB]  23.05.2019 r

 WYJAŚNIENIE DO ZADANIA 18  [.pdf - 354 kB]  24.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf -  400 kB]  03.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 13:: Zakup mebli warsztatowych i wyposażenia do nich do pracowni technika informatyka oraz

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 2 589 kB]  21.05.2019 r. 

 FORMULARZ  [.docx - 111 kB]  21.05.2019 r

 ZMIANA DO ZADANIA 13  [.pdf- 421 kB]  23.05.2019 r

 ZMIANA DO ZADANIA 13  [.pdf- 395 kB]  24.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf- 417 kB]  27.05.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 21: Zakup mierników parametrów instalacji elektrycznej do pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;         

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 272 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 70 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 117 kB]  21.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf -  547 kB]  03.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH WYBORU  [.pdf -  71,3 kB]  03.06.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 14: Zakup symulatora pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach do

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;          

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 831 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 115 kB]  21.05.2019 r

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT  [.pdf -  364 kB]  03.06.2019 r

 OGŁOSZENIE O WYNIKACH WYBORU  [.pdf -  70,7 kB]  03.06.2019 r

f

Ogłoszenie nr 550057663-N-2019 z dnia 25.03.2019 r.

Przebudowa i remont Auli Forum - etap 2 - roboty 1 

 Ogłoszenie o  zamiarze zawarcia umowy  [.pdf - 176 kB]  25.03.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 21: Zakup mierników parametrów instalacji elektrycznej do pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;         

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 272 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 70 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 117 kB]  21.05.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 14: Zakup symulatora pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach do

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;          

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 831 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 115 kB]  21.05.2019 r

f

Ogłoszenie nr 550057663-N-2019 z dnia 25.03.2019 r.

Przebudowa i remont Auli Forum - etap 2 - roboty 1 

 Ogłoszenie o  zamiarze zawarcia umowy  [.pdf - 176 kB]  25.03.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 21: Zakup mierników parametrów instalacji elektrycznej do pracowni elektrotechniki i elektroniki,

montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;         

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 272 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 70 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 117 kB]  21.05.2019 r

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 14: Zakup symulatora pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach do

pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;          

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia

zawodowego  Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 831 kB]  21.05.2019 r. 

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB]  21.05.2019 r.

 FORMULARZE  [.docx - 115 kB]  21.05.2019 r

f

Ogłoszenie nr 550057663-N-2019 z dnia 25.03.2019 r.

Przebudowa i remont Auli Forum - etap 2 - roboty 1 

 Ogłoszenie o  zamiarze zawarcia umowy  [.pdf - 176 kB]  25.03.2019 r. 

f

Ogłoszenie o zmianie umowy dot. postępowania na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 6: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej -

- zakup wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

         w ramach Działania 4; w ramach realizacji projektu pn.:

 „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 Ogłoszenie o  zmienie umowy  [.pdf - 40 kB]  28.01.2019 r. 

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 10: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej -

- zakup wyposażenia pracowni chemicznej w stoły laboratoryjne, dygestorium i destylarkę,

         w ramach Działania 2; w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie

projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 3 578 kB]  31.10.2018 r. 

 FORMULARZ OFERTY  [.docx - 114 kB] 31.10.2018 r.

 WYJAŚNIENIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 565 kB] 06.11.2018 r.

 UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 1  [.pdf - 339 kB] 16.11.2018 r.

 UZASADNIENIE  WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 2  [.pdf - 342 kB] 16.11.2018 r.

 SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 1  [.pdf - 375 kB] 04.12.2018 r.

 SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 2  [.pdf - 366 kB] 04.12.2018 r.

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 9: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej 

– zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych: biologicznych, geograficznych i chemicznej w pomoce dydaktyczne

         w ramach Działania 2; Części 1 – 6; w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:            

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 193 kB]  19.10.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 7 047 kB]  19.10.2018 r.

 WYJAŚNIENIA WYKONAWCY  [.pdf - 562 kB]  24.10.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 1  [.pdf - 408 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 2  [.pdf - 372 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 3  [.pdf - 370 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 4  [.pdf - 368 kB]  06.11.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 6  [.pdf - 565 kB]  06.11.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 5  [.pdf - 405 kB]  06.11.2018 r.

f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 5: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej:

                                      1) Część 1: Zakup szaf warsztatowych w ramach Działania 4:                                                                          

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 120 kB]  16.10.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 2 070 kB]  16.10.2018 r.;

 UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf - 355 kB]  26.10.2018 r.;

f

 Zaproszenie do składnia ofert na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”, 

w ramach których realizowane będą następujące zadania, stanowiące odrębne części:

Zadanie 1: Zakup oprogramowania do pracowni spedytora w ramach Działania 3;

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 69 kB] 14.09.2018 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 5 053 kB] 14.09.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 176 kB]  14.09.2018 r.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  [.pdf - 69 kB]  17.10.2018 r.

 UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf - 353 kB]  17.10.2018 r.

z    

Zaproszenie do składnia ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 4: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej – zakup wizualizera z ekranem elektrycznym   w ramach Działania 3;

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 2 032 kB] 09.07.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 122 kB]  09.07.2018 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 122 kB]  05.09.2018 r.

 UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf - 396 kB]  07.09.2018 r.

   

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 5: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej:

                                      1) Część 1: Zakup szaf warsztatowych w ramach Działania 4:                                                                          

                          2) Część 2: Zakup desek kreślarskich do pracowni technika organizacji reklamy, w ramach Działania 3:

                         3) Część 3: Zakup wzornika kolorów do pracowni technika organizacji reklamy, w ramach Działania 3:

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 125 kB]  01.10.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 2 643 kB]  01.10.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 1  [.pdf - 398 kB]  12.10.2018 r. 

 ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 3  [.pdf - 353 kB]  12.10.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 2 [.pdf - 353 kB]  16.10.2018 r.

 f

Zaproszenie do składania ofert  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki

i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 2: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej –

zakup sprzętu komputerowego w ramach Działania 2, Działania 3 i Działania 4”

w ramach realizacji projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cześć 1: Zakup mebli na doposażenie stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 118 kB] 01.10.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 860 kB]  01.10.2018 r.

 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 381 kB]   09.10.2018 r.

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - DOSTAWY  [.pdf - 381 kB]   15.10.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  [.pdf - 466 kB]   16.10.2018 r.

 

Przetarg nieograniczony  na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki

i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”,

w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 2: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów

nowoczesnej edukacji zawodowej – zakup sprzętu komputerowego w ramach

Działania 2, Działania 3 i Działania 4”,  w ramach realizacji projektu pn..:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY  [.xps - 392 kB] 13.07.2018 r. 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  [.pdf - 18 654 kB]  13.07.2018 r.

 ZAŁĄCZNIK DO SIWZ  [.docx - 267 kB]  13.07.2018 r.

 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZE ZMIANĄ TERMINU OTWARCIA OFERT  [.pdf - 389 kB]  23.07.2018 r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  [.pdf - 101 kB]  23.07.2018 r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  [.pdf - 756 kB]  01.08.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA CZĘŚĆ 1  [.pdf - 441 kB]  01.08.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ 2  [.pdf - 734 kB]  24.08.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  CZĘŚĆ 3  [.pdf - 852 kB]  24.08.2018 r.

  OGŁOSZENIE  O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY  [.pdf - 46,1 kB]  20.09.2018 r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - DOSTAWY  [.pdf - 756 kB]  26.09.2018 r.

 

 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach: Przebudowa i remont

Auli Forum      

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE  [.pdf - 1 228 kB] 23.08.2018 r. 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [.pdf - 284 kB]  23.08.2018 r.

 RYSUNEK 1  [.pdf - 61 kB]  23.08.2018 r.

  RYSUNEK 2 [.pdf - 423 kB]  23.08.2018 r.

  RYSUNEK 3  [.pdf - 103 kB]  23.08.2018 r.

  RYSUNEK 4  [.pdf - 116 kB]  23.08.2018 r.

  RYSUNEK 5  [.pdf - 38 kB]  23.08.2018 r.

  RYSUNEK 6  [.pdf - 26 kB]  23.08.2018 r.

 PROJEKT UMOWY  [.pdf - 144 kB]  23.08.2018 r.   

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  [.pdf - 245 kB]  23.08.2018 r.   

 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH  [.pdf - 178 kB]  23.08.2018 r.  

 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH  [.ath - 103 kB]  23.08.2018 r.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  [.pdf - 308 kB]   10.09.2018 r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf - 380 kB]   13.09.2018 r.

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  [.pdf - 1 542 kB]   17.09.2018 r.

  

 Zaproszenie do składnia ofert na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki  i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”, 

w ramach których realizowane będzie następujące działanie:

Zadanie 7: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej -

zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizyki w ramach Działania 2;

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez

wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 4 280 kB] 17.09.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 128 kB]  17.09.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  [.pdf - 128 kB]  29.09.2018 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  [.pdf - 285 kB]  01.10.2018 r.

 

 

 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IN NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH (aktualizacja: 10.09.2018 r.)

 

 Zaproszenie do składnia ofert na

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki

w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach”, 

w ramach których realizowane będą następujące zadania, stanowiące odrębne części:

Zadanie 1: Zakup oprogramowania do pracowni spedytora w ramach Działania 3;

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 INFORMACJE O OGŁOSZENIU  [.pdf - 182 kB] 09.07.2018 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 4 949 kB] 09.07.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 135 kB]  09.07.2018 r.

 ZMIANA OGŁOSZENIA  [.pdf - 171 kB] 12.07.2018 r.

 ZMIANA ZAPROSZENIA  [.docx - 120 kB] 12.07.2018 r.

 ZMIANA ZAPROSZENIA  [.pdf - 1 608 kB] 12.07.2018 r.

 ZMIANA ZAPROSZENIA  [.xps - 230 kB] 13.07.2018 r.

 WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA  [.pdf - 782 kB] 13.07.2018 r.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  [.pdf - 346 kB] 23.08.2018 r.

 UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [.pdf - 460 kB]  16.10.2018 r.

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY [.pdf - 747 kB]  16.10.2018 r.

 

 Przetarg nieograniczony na
Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki 
w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach,

Zadanie 8: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej - zakup wyposażenia do pracowni spedytora w ramach Działania 3,

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy  o dofinansowanie projektu pn.:

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 ZAPROSENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.docx - 119 kB] 09.07.2018 r.

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  [.pdf - 1 960 kB] 09.07.2018 r. 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSEJ OFERTY  [.pdf - 397 kB]  10.08.2018 r.

 

 Przetarg nieograniczony na
Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki 
w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach,

Zadanie 6: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej - zakup wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych w ramach Działania 4”,

w ramach realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY  [.pdf - 111 kB] 12.06.2018 r.

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  [.pdf - 2 548 kB] 12.06.2018 r. 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  [.docx - 236 kB]  12.06.2018 r.

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  [.xps - 846 kB]  18.06.2018 r.

  WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ  [.pdf - 846 kB]  18.06.2018 r.

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  [.pdf - 229 kB]  21.06.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  [.pdf - 582 kB]  25.06.2018 r.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  [.pdf - 43 kB]  02.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi, kurs obsługi kasy fiskalnej, data udzielenia zamówienia: 14.06.2018 r. (data publikacji: 15.06.2018 r.)

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi, kurs Autodesk INVENTOR - stopień pierwszy, data udzielenia zamówienia: 12.06.2018 r. (data publikacji: 15.06.2018 r.)

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi, kurs AutoCAD poziom podstawowy, data udzielenia zamówienia: 11.06.2018 r. (data publikacji: 12.06.2018 r.)

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi, kurs AutoCAD poziom podstawowy, data udzielenia zamówienia: 04.06.2018 r. (data publikacji: 12.06.2018 r.)

 

ZAWIAADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli: UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE DO 1kV w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 11.06.2018 r.)

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USLUGI  - CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 9: UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE DO 1kV w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 04.06.2018 r.)

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USLUGI  - CZĘŚĆ 4: KBARMAŃSKI 1-GO STOPNIA w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 30.05.2018 r.)

 

 Przetarg nieograniczony na
Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki 
w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach,

Zadanie 6: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej - zakup wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych w ramach Działania 4”,

w ramach realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY  [.pdf - 110 kB] 21.05.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  [.pdf - 24 955 kB] 21.05.2018 r. 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  [.docx - 279 kB]  21.05.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  [.pdf - 579 kB] 30.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  [.pdf - 492 kB] 05.06.2018 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  [.xls - 206 kB] 06.06.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USLUGI  - CZĘŚĆ 5: KURS BARISTYCZNY 1-GO STOPNIA w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 18.05.2018 r.)

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USLUGI - CZĘŚĆ 2: OPEATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 18.05.2018 r.)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług prowadzenia kursów specjalistycznych, CZĘŚĆ 4: kurs BARMAŃSKI w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 15.05.2018 r.)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług prowadzenia kursów specjalistycznych, CZĘŚĆ 11: kurs AUTODESK INVENTOR w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 11.05.2018 r.)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług prowadzenia kursów specjalistycznych, CZĘŚĆ 7: pbsługa kasy fiskalnej w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 04.05.2018 r.)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług prowadzenia kursów specjalistycznych, CZĘŚĆ 6, 8:Zarządzanie flotą samochodową w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 04.05.2018 r.)

 


 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY - dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8) na: Doposażenie pracowni zawodowej (informatycznej i organizacji reklamy) w narzędzia TIK w ramach realizacji Zadania nr 8: Doposażenie zawodowych pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  (data publikacji: 27.04.2018 r.)

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług prowadzenia kursów specjalistycznych, CZĘŚĆ 2: kurs OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 27.04.2018 r.)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług prowadzenia kursów specjalistycznych, CZĘŚĆ 3, CZĘŚĆ 10: AutoCAD - poziom podstawowy w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 26.04.2018 r.)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług prowadzenia kursów specjalistycznych, CZĘŚĆ 5: kurs baristyczny w ramach projektu pn. „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (data publikacji: 23.04.2018 r.)

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dnia 29.03.2018r. godz. 14:15 przetarg nieograniczony na 1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ Z DNIA 19.03.2018R. dot. Zamówienia - Usługi: 1.Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 2.Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego W ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Zamówienia - Usługi: 1.Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 2.Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego W ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Zamówienia - Usługi: 1.Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 2.Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego W ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 

Wyjaśnienie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 530186- N- 2018 w dniu 2018-03-14 r. na: 1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów, 2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 

Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ - 1.Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 2.Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego W ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 

Odpowiedź na pytania dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 530186- N- 2018 w dniu 2018-03-14 r. na: 1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów, 2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: 1.Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 2.Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego W ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 

SIWZ: 1.Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 2.Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego W ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8) na: Doposażenie pracowni zawodowej (informatycznej i organizacji reklamy) w narzędzia TIK w ramach realizacji Zadania nr 8: Doposażenie zawodowych pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  (data publikacji: 29.03.2018 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert dotyczących PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na: Doposażenie pracowni zawodowej (informatycznej i organizacji reklamy) w narzędzia TIK w ramach realizacji Zadania nr 8: Doposażenie zawodowych pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 7.03.2018 r.

 

Treść otrzymanych zapytań wraz z odpowiedziami zamawiającego

.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8) na: Doposażenie pracowni zawodowej (informatycznej i organizacji reklamy) w narzędzia TIK w ramach realizacji Zadania nr 8: Doposażenie zawodowych pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    (data publikacji: 27.02.2018 r.)

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8) na: Doposażenie pracowni zawodowej (informatycznej i organizacji reklamy) w narzędzia TIK w ramach realizacji Zadania nr 8: Doposażenie zawodowych pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   (data publikacji: 27.02.2018 r.)

 


 

Zmiana zaproszenia do składania niewiążących ofert cenowych z dnia 2018-02-01. - „Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach” - projekt: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów jednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

Zaproszenie do składania niewiążących ofert cenowych z dnia 2018-02-01. - „Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach” - projekt: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów jednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”

Formularz ofertowy z dnia 2018-02-01. - „Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach” - projekt: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów jednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”


Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 30 000 euro


Zaproszenie do składania niewiążących ofert cenowych z dnia 2018-02-01. - doposażenie pracowni zawodowej (informatycznej i organizacji reklamy) w narzędzia TIK - projekt: PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY

Formularz ofertowy z dnia 2018-02-01. - doposażenie pracowni zawodowej (informatycznej i organizacji reklamy) w narzędzia TIK - projekt: PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY


Zaproszenie do składania niewiążących ofert cenowych z dnia 2018-01-29. Projekt: PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY

Zaproszenie do składania niewiążących ofert cenowych z dnia 2018-01-29. Projekt: PRAKTYCZNIE TO UMIEM – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE UCZNIÓW DO POTRZEB RYNKU PRACY


 

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 2017-10-24 na "Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-06-20 na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

ZMIANA W TREŚCI OGŁOSZENIA NR 1037926 Z DNIA 07.06.2017 R. ZMIANA DOTYCZY ILOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POZ.9 WIDEOPROJEKTOR JEST 1 SZT. POWINNO BYĆ 2 SZT. W POZ.10 PRZENOŚNY ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY JEST 1 SZT. POWINNO BYĆ 2SZT.

Data publikacji: 2017-06-13; Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Data publikacji: 2017-06-13; Formularz ofertowy dotyczący postępowania na "Dostawy pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-07 o wszczęciu postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Formularz ofertowy dotyczący postępowania na "Dostawy pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych dotyczące postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Oświadczenie o spełnianiu klauzul społęcznych dotyczące postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

Wzór umowy do postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego z dnia 2017-06-07 na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-26 o wszczęciu postępowania na "Dostawę pomocy dydaktycznych doposażenie pracowni w narzędzia TIK" w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-24 Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej III w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-18 Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej II w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej II w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup wraz z montażem dygestorium do pracowni chemicznej w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej I w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16


Ogłoszenie z dnia 2017-04-28. Zakup doposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”, nr projektu RPDS.10.02.01-02-0020/16

 


 

Ogłoszenie nr 353314 - 2016 z dnia 2016-11-28. „Dostawa wraz z montażem i rozruchem wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na "Dostawę wraz z montażem i rozruchem pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

Informacja o zmianie SIWZ na "Dostawę wraz z montażem i rozruchem pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę wraz z montażem i rozruchem pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania na zadanie 2: komputer przenośny

„Dostawa wraz z montażem i rozruchem wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA z dnia 10.01.2017 r.