1-23 HP POLKOWICE

ul.Skalników 6

59-100 Polkowice

Telefon: (76) 845 40 05

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czynne: poniedziałek- piątek 7:45 – 15:45

https://www.facebook.com/hppolkowice

Katarzyna Nowak komendant 1-23 HP Polkowice

 

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.
OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcyjnych.

Adresatami działań Ochotniczych Hufców Pracy są:

  • osoby młodociane (15-17 lat), ze środowisk niewydolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych;
  • osoby w wieku 18-25 lat, w tym osoby, które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni, absolwenci szkół i studenci.

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Pierwsza z wymienionych wyżej grup może w OHP kontynuować kształcenie ogólne i zdobywać kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy hufca są objęci stałą opieką pedagogiczną i mają warunki do rozwijania swoich uzdolnień artystycznych i sportowych. Prowadzona jest także działalność turystyczna – wycieczki, rajdy, biwaki. Dzięki takim różnorodnym oddziaływaniom, młodzi ludzie po opuszczeniu OHP są samodzielni i mogą sprawnie funkcjonować w życiu społecznym.

W celu uzyskania informacji i pomocy dotyczących praktycznej nauki zawodu oraz działalności Hufca Pracy w Polkowicach przy ul. Skalników 6 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:45 do 15:45.


Nasze działania można śledzić na Fanpage https://www.facebook.com/hppolkowice

Artykuły z wydarzeń hufcowych znajdują się na stronie DWK OHP we Wrocławiu:

https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/dolnoslaskie

Ogólne informacje o działalności Ochotniczych Hufców Pracy:  https://ohp.pl/