NAJLEPSI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

II półrocze 2020/2021

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Stemplewska Aleksandra, kl. II ag, średnia ocen: 5,80; ocena zachowania: wzorowa
2. Peregrym EwaII ag , kl., średnia ocen: 5,55; ocena zachowania: wzorowa
3. Horbas Mateusz, kl. II bg, średnia ocen: 5,44; ocena zachowania: wzorowa
4. Kokoszka Małgorzata, kl. II bp , średnia ocen: 5,43; ocena zachowania: wzorowa
5. Pawłowska Weronika, kl. II bg , średnia ocen: 5,40; ocena zachowania: wzorowa
6. Bajus Zofia, kl. II bg, średnia ocen: 5,33; ocena zachowania: wzorowa
7. Bartkowiak Oliwia, kl. II bg, średnia ocen: 5,33; ocena zachowania: wzorowa
8. Turczynowska Zuzanna, kl. II bg, średnia ocen: 5,33; ocena zachowania: wzorowa
9. Wadas Julia, kl. II bp, średnia ocen: 5,31; ocena zachowania: wzorowa
10. Łabuda Mikołaj, kl. II bg, średnia ocen: 5,30; ocena zachowania: wzorowa
11. Mielcarek Marcel, kl. II ag, średnia ocen: 5,27; ocena zachowania: wzorowa
12. Miziniak Dawid, kl. II bg, średnia ocen: 5,27; ocena zachowania: wzorowa
13. Jamrozik Zuzanna, kl. II bp, średnia ocen: 5,17; ocena zachowania: wzorowa
14. Cyran Nikola, kl. II ap, średnia ocen: 5,15; ocena zachowania: wzorowa
15. Machowicz Jakub, kl. II bg, średnia ocen: 5,11; ocena zachowania: bardzo dobra
16. Rożek Wiktoria, kl. II ag, średnia ocen: 5,10; ocena zachowania: wzorowa
17. Stępińska Weronika, kl. II ag, średnia ocen: 5,10; ocena zachowania: wzorowa
18. Wojciechowska Wiktoria, kl. II ag, średnia ocen: 5,09; ocena zachowania: wzorowa
19. Jeziorna Julia, kl. II bp, średnia ocen: 5,08; ocena zachowania: wzorowa
20. Gawrońska Nikola, kl. I a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
21. Hoffman Michał, kl. II ap, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
22. Korniluk Martyna, kl. II bp, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
23. Kuczyńska Maja, kl. II ag, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
24. Kuczyńska Paulina, kl. II ag, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
25. Pazik Kinga, kl. II bg, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
26. Ryszko Wiktor, kl. II ap, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
27. Szymańska Wiktoria, kl. II bp , średnia ocen: 4,92; ocena zachowania: wzorowa
28. Partyka Martyna, kl. II ag, średnia ocen: 4,90; ocena zachowania: wzorowa
29. Kiziuk Amelia, kl. II bg, średnia ocen: 4,89; ocena zachowania: wzorowa
30. Lizak Wiktoria, kl. II ag, średnia ocen: 4,89; ocena zachowania: wzorowa
31. Łysowska Zuzanna, kl. II bg, średnia ocen: 4,89; ocena zachowania: bardzo dobra
32. Mroczko Natalia, kl. I a, średnia ocen: 4,88; ocena zachowania: wzorowa
33. Woch Julia, kl. II ap, średnia ocen: 4,85; ocena zachowania: wzorowa
34. Miętus Kaja, kl. I b, średnia ocen: 4,80; ocena zachowania: wzorowa
35. Sowa Natalia, kl. I a, średnia ocen: 4,80; ocena zachowania: wzorowa
36. Mrowiec Julia, kl. II ap, średnia ocen: 4,79; ocena zachowania: wzorowa
37. Ostrowska Julia, kl. II bg, średnia ocen: 4,78; ocena zachowania: bardzo dobra
38. Ślusarczyk Kamil, kl. II bg, średnia ocen: 4,78; ocena zachowania: bardzo dobra

 

TECHNIKUM

1. Kwapis Mateusz, kl. II ctg, średnia ocen: 5,25; ocena zachowania: wzorowa
2. Buchtalarz Julia, kl. II atp, średnia ocen: 5,21; ocena zachowania: wzorowa
3. Bartków Natalia, kl. III bt, średnia ocen: 5,07; ocena zachowania: wzorowa
4. Niewieściuk Tobiasz, kl. II ctg , średnia ocen: 5,07; ocena zachowania: wzorowa
5. Grabowski Mateusz, kl. III bt, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Kłos Klaudia, kl. III at, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Melnyczuk Mateusz, kl. I ct, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
8. Piskorz Szymon, kl. II ctg, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
9. Poczta Klaudia, kl. III bt, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
10. Szczypecka Alicja, kl. II btp, średnia ocen: 4,95; ocena zachowania: wzorowa
11. Cisowski Bartosz, kl. II btp, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
12. Mazur Mateusz, kl. II ctg, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: bardzo dobra
13. Miszkiewicz Alicja, kl. II btp , średnia ocen: 4,89; ocena zachowania: wzorowa
14. Wajer Magda, kl. II btp, średnia ocen: 4,84; ocena zachowania: wzorowa
15. Frankowski Kamil, kl. II ctg, średnia ocen: 4,81; ocena zachowania: bardzo dobra
16. Ziemiański Jan, kl. II ctg, średnia ocen: 4,81; ocena zachowania: wzorowa
17. Gadulska Jagoda, kl. II atp, średnia ocen: 4,79; ocena zachowania: wzorowa
18. Smętek Wiktoria, kl. II btp, średnia ocen: 4,79; ocena zachowania: wzorowa
19. Tymofiejew Michał, kl. II btp, średnia ocen: 4,79; ocena zachowania: wzorowa
20. Surmiak Aleksandra, kl. II atg, średnia ocen: 5,06; ocena zachowania: wzorowa
21. Pawlak Kamila, kl. II atg, średnia ocen: 4,87; ocena zachowania: wzorowa

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

1. Skraba Patryk, kl. I az, średnia ocen: 4,87; ocena zachowania: wzorowa
2. Guratowska Aleksandra, kl. II azg, średnia ocen: 4,75; ocena zachowania: bardzo dobra

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

• Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące /po gimnazjum/
1. Gaj Magdalena, kl. III a LO – średnia ocen 5,67 i wzorowa ocena zachowania.

 

• Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące /po szkole podstawowej/
2. Kokoszka Małgorzata, kl. II bp LO – średnia ocen 5,06 i wzorowa ocena zachowania.

 

• Czteroletnie Technikum /po gimnazjum/
1. Szumańska Kornelia, klasa IV bt ucząca się w zawodzie technik ekonomista – średnia ocen 5,50 i wzorowa ocena zachowania.

 

• Pięcioletnie Technikum /po szkole podstawowej/
Brak.

 

Stypendium Starosty – maturzyści w roku szkolnym 2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Gaj Magdalena, kl. III a, średnia ocen: 5,47; ocena zachowania: wzorowa
2. Macioszczyk Julia, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
3. Dzumyk Marta, kl. III b, średnia ocen: 5,12; ocena zachowania: wzorowa
4. Łosowska Brygida, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Węgrzyn Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Koncur Zuzanna, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Szumska Wiktoria, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
8. Chyb Łukasz, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
9. Dudek Martyna, kl. III b, średnia ocen: 4,82; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Rolak Julia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,43; ocena zachowania: wzorowa
2. Szumańska Kornelia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,26; ocena zachowania: wzorowa
3. Tkaczyk Daria, kl. IV bt, średnia ocen: 5,15; ocena zachowania: wzorowa
4. Ziomek Oliwia, kl. IV at, średnia ocen: 5,14; ocena zachowania: wzorowa
5. Chryplewicz Patrycja, kl. IV at, średnia ocen: 4,81; ocena zachowania: wzorowa

 

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce – maturzyści

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Gaj Magdalena, kl. III a, średnia ocen: 5,47; ocena zachowania: wzorowa
2. Macioszczyk Julia, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
3. Dzumyk Marta, kl. III b, średnia ocen: 5,12; ocena zachowania: wzorowa
4. Łosowska Brygida, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Węgrzyn Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Koncur Zuzanna, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Szumska Wiktoria, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
8. Chyb Łukasz, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
9. Dudek Martyna, kl. III b, średnia ocen: 4,82; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Rolak Julia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,43; ocena zachowania: wzorowa
2. Szumańska Kornelia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,26; ocena zachowania: wzorowa
3. Tkaczyk Daria, kl. IV bt, średnia ocen: 5,15; ocena zachowania: wzorowa
4. Ziomek Oliwia, kl. IV at, średnia ocen: 5,14; ocena zachowania: wzorowa
5. Chryplewicz Patrycja, kl. IV at, średnia ocen: 4,81; ocena zachowania: wzorowa

 

Stypendium Burmistrza w roku szkolnym 2020/2021 – maturzyści

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Gaj Magdalena, kl. III a, średnia ocen: 5,47; ocena zachowania: wzorowa
2. Macioszczyk Julia, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
3. Dzumyk Marta, kl. III b, średnia ocen: 5,12; ocena zachowania: wzorowa
4. Węgrzyn Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Koncur Zuzanna, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Dawid Borkowski, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Malec Jakub, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
8. Kozina Magdalena, kl. III b; średnia ocen na koniec klasy III LO – 4, 83, wzorowa ocena zachowania i tytuł laureatki IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Word of Languages Expert"

 

TECHNIKUM

1. Szumańska Kornelia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,26; ocena zachowania: wzorowa
2. Tkaczyk Daria, kl. IV bt, średnia ocen: 5,15; ocena zachowania: wzorowa
3. Ziomek Oliwia, kl. IV at, średnia ocen: 5,14; ocena zachowania: wzorowa

 

Stypendium Burmistrza w roku szkolnym 2020/2021 – pozostali uczniowie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Peregrym Ewa, kl. II ag, średnia ocen: 5,55; ocena zachowania: wzorowa
2. Horbas Mateusz, kl. II bg, średnia ocen: 5,44; ocena zachowania: wzorowa
3. Kokoszka Małgorzata, kl. II bp , średnia ocen: 5,43; ocena zachowania: wzorowa
4. Pawłowska Weronika, kl. II bg , średnia ocen: 5,40; ocena zachowania: wzorowa
5. Bajus Zofia, kl. II bg, średnia ocen: 5,33; ocena zachowania: wzorowa
6. Bartkowiak Oliwia, kl. II bg, średnia ocen: 5,33; ocena zachowania: wzorowa
7. Turczynowska Zuzanna, kl. II bg, średnia ocen: 5,33; ocena zachowania: wzorowa
8. Wadas Julia, kl. II bp, średnia ocen: 5,31; ocena zachowania: wzorowa
9. Łabuda Mikołaj, kl. II bg, średnia ocen: 5,30; ocena zachowania: wzorowa
10. Mielcarek Marcel, kl. II ag, średnia ocen: 5,27; ocena zachowania: wzorowa
11. Miziniak Dawid, kl. II bg, średnia ocen: 5,27; ocena zachowania: wzorowa
12. Cyran Nikola, kl. II ap, średnia ocen: 5,15; ocena zachowania: wzorowa
13. Machowicz Jakub, kl. II bg, średnia ocen: 5,11; ocena zachowania: bardzo dobra
14. Rożek Wiktoria, kl. II ag, średnia ocen: 5,10; ocena zachowania: wzorowa
15. Stępińska Weronika, kl. II ag, średnia ocen: 5,10; ocena zachowania: wzorowa
16. Wojciechowska Wiktoria, kl. II ag, średnia ocen: 5,09; ocena zachowania: wzorowa
17. Jeziorna Julia, kl. II bp, średnia ocen: 5,08; ocena zachowania: wzorowa
18. Gawrońska Nikola, kl. I a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
19. Hoffman Michał, kl. II ap, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
20. Korniluk Martyna, kl. II bp, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
21. Kuczyńska Maja, kl. II ag, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
22. Kuczyńska Paulina, kl. II ag, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
23. Pazik Kinga, kl. II bg, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
24. Ryszko Wiktor, kl. II ap, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Kwapis Mateusz, kl. II ctg, średnia ocen: 5,25; ocena zachowania: wzorowa
2. Buchtalarz Julia, kl. II atp, średnia ocen: 5,21; ocena zachowania: wzorowa
3. Bartków Natalia, kl. III bt, średnia ocen: 5,07; ocena zachowania: wzorowa
4. Grabowski Mateusz, kl. III bt, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Melnyczuk Mateusz , kl. I ct, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Piskorz Szymon, kl. II ctg, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Poczta Klaudia, kl. III bt, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa

 

 

 

 

I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - MATURZYĆSI
STYPENDIUM MOTYWACYJNE ZA WYNIKI W NAUCE

Liceum Ogólnokształcące

1. Gaj Magdalena, kl. III a, średnia ocen: 5,57; ocena zachowania: wzorowa
2. Dzumyk Marta, kl. III b, średnia ocen: 5,43; ocena zachowania: wzorowa
3. Macioszczyk Julia, kl. III a, średnia ocen: 5,38; ocena zachowania: wzorowa
4. Łosowska Brygida, kl. III a, średnia ocen: 5,13; ocena zachowania: wzorowa
5. Malec Jakub, kl. III a, średnia ocen: 4,89; ocena zachowania: wzorowa
6. Dudek Martyna, kl. III b, średnia ocen: 4,86; ocena zachowania: wzorowa
7. Koncur Zuzanna, kl. III b, średnia ocen: 4,86; ocena zachowania: wzorowa
8. Szumska Wiktoria, kl. III b, średnia ocen: 4,86; ocena zachowania: wzorowa
9. Węgrzyn Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 4,86; ocena zachowania: wzorowa
10. Borkowski Dawid, kl. III a, średnia ocen: 4,75; ocena zachowania: wzorowa

 

Technikum

 1. Rolak Julia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,20; ocena zachowania: wzorowa
2. Oprządek Kacper, kl. IV bt, średnia ocen: 5,13; ocena zachowania: wzorowa
3. Szumańska Kornelia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,11; ocena zachowania: wzorowa
4. Tkaczyk Daria, kl. IV bt, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Ziomek Oliwia, kl. IV at, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Turbiński Adrian, kl. IV bt, średnia ocen: 4,75; ocena zachowania: bardzo dobra

 

WYKAZ ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH

TYPOWANYCH DO STYPENDIUM STAROSTY W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Gaj Magdalena, kl. III a, średnia ocen: 5,47; ocena zachowania: wzorowa
2. Macioszczyk Julia, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
3. Dzumyk Marta, kl. III b, średnia ocen: 5,12; ocena zachowania: wzorowa
4. Łosowska Brygida, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Węgrzyn Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Koncur Zuzanna, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Szumska Wiktoria, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
8. Chyb Łukasz, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
9. Dudek Martyna, kl. III b, średnia ocen: 4,82; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Rolak Julia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,43; ocena zachowania: wzorowa
2. Szumańska Kornelia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,26; ocena zachowania: wzorowa
3. Tkaczyk Daria, kl. IV bt, średnia ocen: 5,15; ocena zachowania: wzorowa
4. Ziomek Oliwia, kl. IV at, średnia ocen: 5,14; ocena zachowania: wzorowa
5. Chryplewicz Patrycja, kl. IV at, średnia ocen: 4,81; ocena zachowania: wzorowa

 

STYPENDIUM MOTYWACYJNE ZA WYNIKI W NAUCE - MATURZYŚCI

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Gaj Magdalena, kl. III a, średnia ocen: 5,47; ocena zachowania: wzorowa
2. Macioszczyk Julia, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
3. Dzumyk Marta, kl. III b, średnia ocen: 5,12; ocena zachowania: wzorowa
4. Łosowska Brygida, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Węgrzyn Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Koncur Zuzanna, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Szumska Wiktoria, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
8. Chyb Łukasz, kl. III b, średnia ocen: 4,94; ocena zachowania: wzorowa
9. Dudek Martyna, kl. III b, średnia ocen: 4,82; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Rolak Julia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,43; ocena zachowania: wzorowa
2. Szumańska Kornelia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,26; ocena zachowania: wzorowa
3. Tkaczyk Daria, kl. IV bt, średnia ocen: 5,15; ocena zachowania: wzorowa
4. Ziomek Oliwia, kl. IV at, średnia ocen: 5,14; ocena zachowania: wzorowa
5. Chryplewicz Patrycja, kl. IV at, średnia ocen: 4,81; ocena zachowania: wzorowa

 

WYKAZ ABSOLWENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. NARODÓW ZJEDNOCZONEJ EUROPY W POLKOWICACH

TYPOWANYCH DO STYPENDIUM URMISTRZA W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Gaj Magdalena, kl. III a, kl., średnia ocen: 5,47; ocena zachowania: wzorowa
2. Macioszczyk Julia, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
3. Dzumyk Marta, kl. III b, średnia ocen: 5,12; ocena zachowania: wzorowa
4. Węgrzyn Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
5. Koncur Zuzanna, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
6. Borkowski Dawid, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Malec Jakub, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
8. Kozina Magdalena, kl. III b, średnia ocen: 4,83; ocena zachowania: wzorowa; tytuł laureatki IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Word of Languages Expert”

 

TECHNIKUM

1. Szumańska Kornelia, kl. IV bt, średnia ocen: 5,26; ocena zachowania: wzorowa
2. Tkaczyk Daria, kl. IV bt, średnia ocen: 5,15; ocena zachowania: wzorowa
3. Ziomek Oliwia, kl. IV at, średnia ocen: 5,14; ocena zachowania: wzorowa

 

Klasa III a LO:

Dawid Borkowski - 5,0 wzorowe

Jakub Malec - 5,0 wzorowe

 

Klasa III b LO:

Magdalena Kozina, 3b LO - średnia ocen na koniec klasy III LO - 4, 83, wzorowe zachowanie i tytuł laureatki IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Word of Languages Expert"

 

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

ROK SZKOLNY 2018/2019

ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2008/2009

ROK SZKOLNY 2007/2008

ROK SZKOLNY 2006/2007