NAJLEPSI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

KANDYDACI DO STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące

1. Konecka Magdalena – klasa II a – średnia ocen: 5,70 – ocena zachowania: wzorowa

 

Technikum (w zawodzie technik ekonomista)

1. Szumańska Kornelia – klasa II bt – średnia ocen: 5,54 – ocena zachowania: wzorowa

 

KANDYDACI DO STYPENDIUM BURMISTRZA
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące

Za wyniki w nauce:

1. Konecka Magdalena, kl. II a, średnia ocen: 5,70; ocena zachowania: wzorowa
2. Orzelska Weronika, kl. II a, średnia ocen: 5,60; ocena zachowania: wzorowa
3. Pazik Natalia, kl. II a, średnia ocen: 5,56; ocena zachowania: wzorowa
4. Gaj Magdalena, kl. I a, średnia ocen: 5,38; ocena zachowania: wzorowa
5. Włódarczyk Michał, kl. II a, średnia ocen: 5,33; ocena zachowania: wzorowa
6. Sornat Piotr, kl. II a , średnia ocen: 5,22; ocena zachowania: wzorowa
7. Hłuszij Julia, kl. II a, średnia ocen: 5,20; ocena zachowania: wzorowa
8. Wojciechowski Aleksy, kl. II b, średnia ocen: 5,13; ocena zachowania: wzorowa
9. Węgrzyn Magdalena, kl. I b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
10. Chyb Łukasz, kl. I b , średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
11. Koncur Zuzanna, kl. I b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
12. Korsak Marianna, kl. II a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
13. Kwiatek Weronika, kl. II a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
14. Staszak Nikola, kl. II a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
15. Wójcik Marta, kl. II a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
16. Dzumyk Marta, kl. I b, średnia ocen: 4,93; ocena zachowania: wzorowa

 

Laureaci i finaliści konkursów i olimpiad o zasięgu co najmniej wojewódzkim

1. Matyjak Julia – I miejsce w województwie – Ogólnopolska Olimpiada „Zwolnieni z teorii”; kl. II a; średnia ocen: 4,70; ocena zachowania: wzorowa

 

Laureaci lub finaliści w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim

1. Sinicka Natalia – III miejsce – Brązowy Dyplom w 50 Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat, III miejsce – Brązowe Pasmo w VI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Sakralnej Carmen Fidei w Goniądzu; kl. II a; średnia ocen: 4,78; ocena zachowania: wzorowa

 

Technikum

Za wyniki w nauce

1. Szumańska Kornelia, kl. II bt, średnia ocen: 5,54; ocena zachowania: wzorowa
2. Ziomek Oliwia, kl. II at, średnia ocen: 5,37; ocena zachowania: wzorowa
3. Tkaczyk Daria, kl. II bt, średnia ocen: 5,27; ocena zachowania: wzorowa
4. Parzuchowska Julia, kl. III at, średnia ocen: 5,19; ocena zachowania: wzorowa
5. Bartków Magdalena, kl. III at, średnia ocen: 5,14; ocena zachowania: wzorowa
6. Małgowski Jakub, kl. III at, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
7. Michalik Emanuela, kl. III at, średnia ocen: 4,92; ocena zachowania: wzorowa

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Za wyniki w nauce:

1. Krawczyk Piotr, kl. III bz, średnia ocen: 5,18; ocena zachowania: wzorowa
2. Kaster Ewelina , kl. III bz, średnia ocen: 5,10; ocena zachowania: wzorowa
3. Kopacka Aleksandra, kl. III bz, średnia ocen: 5,10; ocena zachowania: wzorowa
4. Łukasiewicz Beniamin, kl. III bz, średnia ocen: 4,91; ocena zachowania: wzorowa
5. Kaster Wiktoria, kl. III bz, średnia ocen: 4,90; ocena zachowania: wzorowa

 

STYPENDIUM DYREKTORA
Rok szkolny 2018/2019 – II półrocze

 

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce

Liceum Ogólnokształcące

1. Konecka Magdalena, kl. II a, średnia ocen: 5,70; ocena zachowania: wzorowa
2. Orzelska Weronika, kl. II a, średnia ocen: 5,60; ocena zachowania: wzorowa
3. Pazik Natalia, kl. II a, średnia ocen: 5,56; ocena zachowania: wzorowa
4. Gaj Magdalena, kl. I a, średnia ocen: 5,38; ocena zachowania: wzorowa
5. Włódarczyk Michał, kl. II a, średnia ocen: 5,33; ocena zachowania: wzorowa
6. Sornat Piotr, kl. II a , średnia ocen: 5,22; ocena zachowania: wzorowa
7. Hłuszij Julia, kl. II a, średnia ocen: 5,20; ocena zachowania: wzorowa
8. Wojciechowski Aleksy, kl. II b, średnia ocen: 5,13; ocena zachowania: wzorowa
9. Węgrzyn Magdalena, kl. I b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
10. Chyb Łukasz, kl. I b , średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
11. Koncur Zuzanna, kl. I b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
12. Korsak Marianna, kl. II a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
13. Kwiatek Weronika, kl. II a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
14. Staszak Nikola, kl. II a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
15. Wójcik Marta, kl. II a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
16. Dzumyk Marta, kl. I b, średnia ocen: 4,93; ocena zachowania: wzorowa
17. Szumska Wiktoria, kl. I b, średnia ocen: 4,80; ocena zachowania: wzorowa
18. Sondej Sara, kl. II a, średnia ocen: 4,80; ocena zachowania: wzorowa
19. Piotrowska Kamila, kl. II a, średnia ocen: 4,78; ocena zachowania: wzorowa
20. Sinicka Natalia, kl. II a, średnia ocen: 4,78; ocena zachowania: wzorowa

 

Technikum

1. Szumańska Kornelia, kl. II bt, średnia ocen: 5,54; ocena zachowania: wzorowa
2. Rolak Julia, kl. II bt, średnia ocen: 5,43; ocena zachowania: wzorowa
3. Ziomek Oliwia, kl. II at, średnia ocen: 5,37; ocena zachowania: wzorowa
4. Tkaczyk Daria, kl. II bt, średnia ocen: 5,27; ocena zachowania: wzorowa
5. Parzuchowska Julia, kl. III at, średnia ocen: 5,19; ocena zachowania: wzorowa
6. Bartków Magdalena, kl. III at, średnia ocen: 5,14; ocena zachowania: wzorowa
7. Małgowski Jakub, kl. III at, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
8. Michalik Emanuela, kl. III at, średnia ocen: 4,92; ocena zachowania: wzorowa
9. Błaszczyk Julia, kl. III at, średnia ocen: 4,85; ocena zachowania: bardzo dobra
10. Ciesielska Julia, kl. III at, średnia ocen: 4,82; ocena zachowania: wzorowa
11. Skowrońska Kesja, kl. II bt, średnia ocen: 4,79; ocena zachowania: bardzo dobra
12. Gulewicz Julia, kl. III at, średnia ocen: 4,75; ocena zachowania: bardzo dobra

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Poręba Wiktoria, kl. II az, średnia ocen: 4,78; ocena zachowania: wzorowa

 

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe

Liceum Ogólnokształcące

1. Kisil Julia, kl. II a; ocena zachowania: wzorowa
2. Kosińska Daniela, kl. II a; ocena zachowania: dobra

 

Technikum

1. Kuriata Damian, kl. I at; ocena zachowania: dobra
2. Iwaniak Monika, kl. I bt; ocena zachowania: wzorowa
3. Bugaj Kacper, kl. I bt; ocena zachowania: dobra
4. Morawski Patryk, kl. II at; ocena zachowania: bardzo dobra
5. Turek Michał, kl. II bt; ocena zachowania: dobra

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Ditkowska Angelika, kl. I az; ocena zachowania: bardzo dobra
2. Wiczkowska Wanessa, kl. I az; ocena zachowania: bardzo dobra
3. Poręba Wiktoria, kl. II az; ocena zachowania: wzorowa
4. Rudzińska Weronika, kl. II az; ocena zachowania: bardzo dobra
5. Mielczarek Michał, kl. II az; ocena zachowania: wzorowa
6. Zagońska Natalia , kl. II az; ocena zachowania: wzorowa
7. Kaster Ewelina, kl. III bz; ocena zachowania: wzorowa
8. Suchora Justyna, kl. III bz; ocena zachowania: dobra

 

STYPENDIUM STAROSTY – ABSOLWENCI
II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Potocka Martyna, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
2. Chmielowska Emilia, kl. III b, średnia ocen: 5,18; ocena zachowania: wzorowa
3. Rzepecka Adrianna, kl. III a, średnia ocen: 5,17; ocena zachowania: wzorowa
4. Bednarek Julia, kl. III b, średnia ocen: 5,11; ocena zachowania: wzorowa
5. Mysuna Gabriela, kl. III a, średnia ocen: 5,11; ocena zachowania: wzorowa
6. Kowalik Klaudia, kl. III a, średnia ocen: 5,06; ocena zachowania: wzorowa
7. Zawiłowicz Agata, kl. III a, średnia ocen: 5,06; ocena zachowania: wzorowa
8. Bocian Ewa, kl. III b, średnia ocen: 5,05; ocena zachowania: wzorowa
9. Kowalik Kamila, kl. III a, średnia ocen: 4,83; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Stemplewska Daria, kl. IV at, średnia ocen: 5,64; ocena zachowania: wzorowa
2. Sobczyk Natalia, kl. IV at, średnia ocen: 5,42; ocena zachowania: wzorowa

 

KANDYDACI DO STYPENDIUM BURMISTRZA
II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
(średnia ocen za rok szkolny 2018/2019)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Potocka Martyna, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
2. Chmielowska Emilia, kl. III b, średnia ocen: 5,18; ocena zachowania: wzorowa
3. Rzepecka Adrianna, kl. III a, średnia ocen: 5,17; ocena zachowania: wzorowa
4. Bednarek Julia, kl. III b, średnia ocen: 5,11; ocena zachowania: wzorowa
5. Mysuna Gabriela, kl. III a, średnia ocen: 5,11; ocena zachowania: wzorowa
6. Kowalik Klaudia, kl. III a, średnia ocen: 5,06; ocena zachowania: wzorowa
7. Zawiłowicz Agata, kl. III a, średnia ocen: 5,06; ocena zachowania: wzorowa
8. Bocian Ewa, kl. III b, średnia ocen: 5,05; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Sobczyk Natalia, kl. IV at, średnia ocen: 5,42; ocena zachowania: wzorowa

*

STYPENDIUM DYREKTORA – ABSOLWENCI
II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

I. Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Potocka Martyna, kl. III a, średnia ocen: 5,28; ocena zachowania: wzorowa
2. Chmielowska Emilia, kl. III b, średnia ocen: 5,18; ocena zachowania: wzorowa
3. Rzepecka Adrianna, kl. III a, średnia ocen: 5,17; ocena zachowania: wzorowa
4. Bednarek Julia, kl. III b, średnia ocen: 5,11; ocena zachowania: wzorowa
5. Mysuna Gabriela, kl. III a, średnia ocen: 5,11; ocena zachowania: wzorowa
6. Kowalik Klaudia, kl. III a, średnia ocen: 5,06; ocena zachowania: wzorowa
7. Zawiłowicz Agata, kl. III a, średnia ocen: 5,06; ocena zachowania: wzorowa
8. Bocian Ewa, kl. III b, średnia ocen: 5,05; ocena zachowania: wzorowa
9. Kowalik Kamila, kl. III a, średnia ocen: 4,83; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Stemplewska Daria, kl. IV at, średnia ocen: 5,64; ocena zachowania: wzorowa
2. Sobczyk Natalia, kl. IV at, średnia ocen: 5,42; ocena zachowania: wzorowa

 

II. Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Żarnowska Tatiana, kl. III b; ocena zachowania: bardzo dobra
2. Kłosińska Klaudia, kl. III b; ocena zachowania: wzorowa
3. Czerniawska Atena, kl. III b ; ocena zachowania: bardzo dobra
4. Kocik Kacper, kl. III b; ocena zachowania: bardzo dobra
5. Frankowski Kajetan, kl. III b; ocena zachowania: bardzo dobra

 

I półrocze 2018/2019

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Pazik Natalia – kl. II a, średnia ocen: 5,38; ocena zachowania: wzorowa
2. Konecka Magdalena – kl. II a, średnia ocen: 5,30; ocena zachowania: wzorowa
3. Hłuszij Julia – kl. II a, średnia ocen: 5,10; ocena zachowania: wzorowa
4. Gaj Magdalena – kl. I a, średnia ocen: 5,06; ocena zachowania: wzorowa
5. Orzelska Weronika – kl. II a, średnia ocen: 4,90; ocena zachowania: wzorowa
6. Sornat Piotr – kl. II a, średnia ocen: 4,89; ocena zachowania: wzorowa
7. Staszak Nikola – kl. II a, średnia ocen: 4,88; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Szumańska Kornelia – kl. II bt, średnia ocen: 5,25; ocena zachowania: wzorowa
2. Rolak Julia – kl. II bt, średnia ocen: 5,23; ocena zachowania: wzorowa
3. Tkaczyk Daria – kl. II bt, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
4. Bartków Magdalena – kl. III at, średnia ocen: 4,92; ocena zachowania: wzorowa
5. Ziomek Oliwia – kl. II at, średnia ocen: 4,83; ocena zachowania: wzorowa
6. Michalik Emanuela – kl. III at, średnia ocen: 4,75; ocena zachowania: bardzo dobra

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

1. Bielecka Karolina – kl. III az, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: bardzo dobra
2. Michalec Natalia – kl. III az, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
3. Szubała Małgorzata – kl. III az, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
4. Kopacka Aleksandra – kl. III bz, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: bardzo dobra
5. Tylutki Robert – kl. II az, średnia ocen: 4,86; ocena zachowania: wzorowa
6. Mazurczak Paulina – kl. III az, średnia ocen: 4,83; ocena zachowania: bardzo dobra

 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Pazik Natalia – kl. II a, średnia ocen: 5,47; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM (w zawodzie technik ekonomista):

1. Stemplewska Daria – kl. IV at, średnia ocen: 5,38; ocena zachowania: wzorowa

 

I półrocze 2018/2019

MATURZYŚCI 

Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1. Mysuna Gabriela, kl. III a, średnia ocen: 5,17; ocena zachowania: wzorowa
2. Zawiłowicz Agata, kl. III a, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
3. Bednarek Julia, kl. III b, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
4. Potocka Martyna, kl. III a, średnia ocen: 4,86; ocena zachowania: wzorowa

 

TECHNIKUM

1. Stemplewska Daria, kl. IV at, średnia ocen: 5,40; ocena zachowania: wzorowa
2. Sobczyk Natalia, kl. IV at, średnia ocen: 5,00; ocena zachowania: wzorowa
3. Żymańczyk Klaudia, kl. IV bt, średnia ocen: 4,92; ocena zachowania: wzorowa

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

ROK SZKOLNY 2019/2020

ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2012/2013

ROK SZKOLNY 2011/2012

ROK SZKOLNY 2010/2011

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2008/2009

ROK SZKOLNY 2007/2008

ROK SZKOLNY 2006/2007