logotypy1

 

 

 ProjeKt:  AKADEMIA ZAWODOWCÓW W POWIECIE POLKOWICKIM

 

 

 Co oferujemy w ramach projektu?

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów – koła naukowe, spotkania z pracodawcami:
√  „Trening czyni mistrza” - elektromechanik
√  „Koło kreacji graficznej” – TOR
√  „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce” - TI
√  „Projektowanie aplikacji internetowych” - TI

 

Praktyczne formy nauczania - płatne staże i praktyki zawodowe dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia

Kursy specjalistyczne dla uczniów:
√  uprawnienia elektryczne do 1kV – BSIS i Technikum
√  operator wózków jezdniowych – TS, TE, BSIS
√  AutoCad poziom podstawowy - TI
√  Zarządzanie flotą samochodową – TS
√  Obsługa kasy fiskalnej - TE
√  Transport - TS
√  Obsługa celna i graniczna – TS
√  Identyfikacja wizualna firmy – TOR
√  Kurs linorytu – TOR
√  Kurs spawania - BSIS

 

Zajęcia pozaszkolne:
√  Zajęcia z pracodawcami
  • Z zakresu sitodruku - TOR
  • Z kultury zawodu – TE, TI, TOR, TS, BSIS
  • W agencji reklamowej – TOR
√  Zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - TE
√  Zajęcia na uczelniach wyższych – TI, TOR, TS
√  Udział w targach branżowych i obozach naukowych
  • Branżowe targi – TOR
  • Targi technologii przemysłowej - BSIS
√  Obozy śródroczne
  • Plener fotograficzny – TOR
  • Obóz podsumowujący koła naukowe - TI

 

Stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki dydaktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych – Technikum, BSIS

 

Doradztwo zawodowe dla uczniów w postaci konsultacji indywidualnych - Technikum, BSIS

 

Kursy dla nauczycieli zawodu oraz doradcy zawodowego:
√   AutoCad poziom podstawowy
√   AutoCad poziom zaawansowany
√   Autodesk Inventor - stopień I
√   Uprawnienia elektryczne do 1 kV
√   Coaching kariery dla doradcy zawodowego

 

Doposażenie pracowni szkolnych