logotypy1

 

 

 ProjeKt:  AKADEMIA ZAWODOWCÓW W POWIECIE POLKOWICKIM

 

Miesięczny harmonogram realizacji koła "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" -  06.2021

Miesięczny harmonogram realizacji koła "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" -  05.2021

Miesięczny harmonogram realizacji zajęć w ramach Doradztwa zawodowego -  04.2021

Miesięczny harmonogram realizacji koła "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" -  04.2021

Miesięczny harmonogram realizacji kursu "Identyfikacja wizualna firmy" -  03.2021

Miesięczny harmonogram realizacji koła "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" -  03.2021

Ramowy harmonogram realizacji koła "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" (po aktualizacji)

Miesięczny harmonogram realizacji kursu "Zarządzanie flotą samochodową"

Ramowy harmonogram kursu "Zarządzanie flotą samochodową"

Miesięczny harmonogram kursu - Spawanie grupa II

Miesięczny harmonogram kursu - Spawanie grupa I

Ramowy harmonogram kursu - Spawanie grupa II

Ramowy harmonogram kursu - Spawanie grupa I

Miesięczny harmonogram kursu Obsługa kasy fiskalnej

Miesięczny harmonogram kursu AutoCad - poziom podstawowy

Ramowy harmonogram kursu Obsługa kasy fiskalnej

Ramowy harmonogram kursu AutoCad - poziom podstawowy

Stypendia dla uczniów w ramach projektu "Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim"

Koło "Projektowanie aplikacji internetowych" - harmonogram 12.2020

Wniosek o przyznanie stypendium dla uzdolnionych uczniów w ramach projektu "Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim"

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim

Koło "Projektowanie aplikacji internetowych" - harmonogram 11.2020

Ramowy harmonogram realizacji pleneru fotograficznego

Ramowy harmonogram realizacji kursu obsługi celnej i granicznej

Koło "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" - harmonogram 10.2020

Koło "Projektowanie aplikacji internetowych" - harmonogram 10.2020

Ramowy harmonogram realizacji zajęć 3-dniowego pleneru fotograficznego

Koło "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" - harmonogram 09.2020

Koło "Projektowanie aplikacji internetowych" - harmonogram 09.2020

Koło "Projektowanie aplikacji internetowych" - harmonogram ramowy (po aktualizacji)

Koło "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" - harmonogram ramowy (po aktualizacji)

Ramowy harmonogram realizacji staży dla uczniów

Ramowy harmonogram realizacji zajęć 3-dniowego pleneru fotografocznego

Koło kreacji graficznej - harmonogram 03.2020

Koło "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" - harmonogram 03.2020

Koło "Projektowanie aplikacji internetowych" - harmonogram 03.2020

Koło kreacji graficznej - harmonogram 02.2020

Koło "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" - harmonogram 02.2020

Koło "Projektowanie aplikacji internetowych" - harmonogram 02.2020

Kurs linorytu - harmonogram 01.2020

Koło "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" - harmonogram 01.2020

Koło "Projektowanie aplikacji internetowych" - harmonogram 01.2020

Koło kreacji graficznej - harmonogram 01.2020

Kurs Coaching kariery - harmonogram 12.2019

Kurs Coaching kariery - harmonogram ramowy

Koło "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" - harmonogram 12.2019

Koło "Projektowanie aplikacji internetowych" - harmonogram 12.2019

Koło kreacji graficznej - harmonogram 12.2019

Koło kreacji graficznej - harmonogram 11.2019

Koło "Projektowanie aplikacji internetowych" - harmonogram 11.2019

Koło "Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce" - harmonogram 11.2019

Projektowanie aplikacji internetowych - harmonogram ramowy

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych w praktyce - harmonogram ramowy

Listy uczniów zakwalifikowanych do projektu (z podziałem na poszczególne formy wsparcia)

Załącznik nr 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.docx)

Załącznik nr 4. Oświadczenie uczestnika projektu (.docx)

Załącznik nr 3. Deklaracja udziału w projekcie (.docx)

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika (.docx)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (.pdf)