Pod koniec wycieczki, która odbyła się 18.05.2016, uczestnicy hufca wraz z kadrą udali się do Sieroszowic. Młodzież po raz kolejny wysłuchała pogadanki na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych, którą prowadziły wychowawczynie hufca: Marta Kaluźna i Eliza Dula.

Za pomocą przygotowanego testu kadra podsumowała wiedzę młodzieży zdobytą podczas kilku spotkań na temat dopalaczy. Zaprosiła młodzież do udziału w konkursie kończącym program "Nasze zdrowie w naszych rękach" pt. "Dopalaczom mówię nie!".

Pobyt w Sieroszowicach to okazja do głębszego poznania działalności Towarzystwa Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego, z którym HP Polkowice pracuje już trzeci rok. Centrum Kulturalne Sieroszowic - obok muzeum z pamiątkami po geologu - mieści olbrzymią Salę Miedzianą oraz Bibliotekę, gdzie króluje pani Barbara Szymczak. Nasi uczestnicy od zimy uczęszczają na zajęcia z autorskiego programu "Pracownia zdziwień", a wczoraj cześć młodzieży mogła poznać tę gościnną wieś - kolebkę polskiej miedzi.

Pani Barbara Szymczak (kierownik Biblioteki) i stażystka (Karolina Wiaduch) złaknionym turystom przygotowały posiłek. Wędrowcy otrzymali pachnącą kiełbaskę i pyszny chleb. Dziękujemy za przyjęcie i na pewno będziemy na posumowaniu projektu. Wierzymy, że w następnym roku część naszej młodzieży również będzie mogła uczestniczyć w programach profilaktycznych prowadzonych w Sieroszowicach.

Życie składa się z dobrych i dramatycznych chwil. W czasie wycieczki kadra i uczestnicy dziękowali pani Marcie Kaluźnej, której umowa o pracę kończy się w maju. Pani Marta zasłużyła na tytuł "Primus inter pares" i złoty medal za pracę na rzecz polkowickiej młodzieży.

Opracowanie i zdjęcia: Eliza Dula