Kiedy pod koniec czerwca kadra hufca wspólnie z młodzieżą snuła plany letniego wypoczynku, wydawało się, że wszystkie okoliczności wzięliśmy pod uwagę.

Po pierwsze: "okrojony" termin urlopów wakacyjnych, bo tylko niektórzy pracodawcy udzielili uczestnikom bezpłatnych urlopów wakacyjnych. Nasze chęci odpoczywania w zamorskich krajach trzeba było dopasować do realnych możliwości finansowych. Po trzecie należało przewidzieć pogodę i zaplanować chwilę oddechu również dla kadry wychowawczej. Czy poradziliśmy sobie z tę nieraz wykluczającą się sytuacją? W ostatniej chwili kadra musiała wziąć pod uwagę otoczenie opieką tej grupy uczestników, która decyzjami rad pedagogicznych w sierpniu miała możliwość przystąpić do egzaminów poprawkowych.

Samotrzeć nawet znakomitym, pracującym dniami i nocami wychowawcom OHP nie udałyby się te wszystkie zamierzenia, a okres wakacyjny nie byłby dla wszystkich tak atrakcyjny, gdyby nie wsparcie ludzi dobrej woli współpracujących z Hufcem Pracy w Polkowicach. Wymienić tu należy przede wszystkim pracodawców, którym leży na sercu sukces naszych uczestników. W tym roku wielką pomoc okazała Krystyna Wlazło – szefowa FHU "Dankrys", która zorganizowała warunki do nauki dla swojej młodocianej uczestniczki. Również właściciele firmy AUTO-FIX (Jerzy Czerwonka i Daniel Dyrcz) nie pozostawili swych młodocianych własnemu losowi! To tym Państwu, którzy z kadrą wychowawczą hufca tworzą wspólny front wychowawczy, należy się wielki szacunek i życzenia owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

Stałe i potężne wsparcie otrzymujemy od władz lokalnych, Burmistrza i Starosty. To dzięki współpracy z nimi nasi uczestnicy są honorowani nagrodami. Paulina Pleszka otrzymała nagrodę sportową Burmistrza, uczestnicy III rocznika za godne reprezentowanie Polkowic otrzymali wiele materiałów promocyjnych, bo reklama "Polkowice – gmina na przyszłość" jest zgodna z prawdą. Kadra wychowawcza hufca liczyć może na ustawiczne wsparcie swych działań profilaktycznych dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polkowicach – tu znajdujemy wsparcie w realizacji programów profilaktycznych, a kadra może uczestniczyć w konsultacjach z zakresu pomocy rodzinie. W lipcu przybył nam jeszcze jeden sojusznik – powstające Polkowickie Centrum Wolontariatu, gdzie koordynatorem działań została pani Sylwia Czarnik. Liczymy na wspólne przedsięwzięcia – wszak pracujemy, bo chcemy pomóc.

Nasza młodzież w czasie wakacji uczestniczyła w imprezach lokalnych. Byliśmy na Święcie Jagody w Chocianowie, gdzie mogliśmy zobaczyć przedstawicieli kultur nie tylko europejskich (Festiwal "Świat pod Kyczerą"), byliśmy na Dniach Radwanic, a część młodzieży uczestniczyła w Jarmarku Staropolskim organizowanym przez Ośrodek Kultury w Suchej Górnej. Tradycyjnie – w tym roku między kroplami deszczu – zbieraliśmy jagody. Podsumowaliśmy inicjatywę młodzieżową "Nakręć się" (na rzecz Hospicjum w Lubinie) i przekazaliśmy zbierane przez rok nakrętki na ręce koordynatora projektu w OPS.

Nie zabrakło atrakcji sportowych. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach "chwytaliśmy" słońce na kompleksie basenów otwartych "Pod grzybkiem".

Nasza młodzież zamieszkująca okoliczne wsie brała udział w przygotowaniach dożynkowych, powoli ucząc się, jak ważnym świętem (o prawie tysiącletniej tradycji) jest doroczne Święto Plonów. I w tym roku byliśmy tam, gdzie dzielono chleb, by go nikomu nie zabrakło...

Nie można zapomnieć, że wakacje urozmaiciły dwie światowe imprezy: na przełomie czerwca i lipca nasi uczestnicy "zdzierali gardła" w strefach kibica dopingując naszą drużynę piłki nożnej.

Pod koniec lipca wspólnie z całą Polską otworzyliśmy się na Światowe Dni Młodzieży. Razem z polkowickimi parafiami braliśmy udział w Polkowickich Dniach Młodzieży. Uczestniczyliśmy w rekolekcjach prowadzonych przez Ojca Josepha Vandakkeli z Indii. Zwiedzaliśmy wystawę fotograficzną "Św. Jan Paweł II". Część młodzieży wzięła udział w krakowskich uroczystościach. W Polkowicach czuć było atmosferę serdeczności, przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

W ramach wycieczek turystycznych zaplanowaliśmy trasę wycieczek pod nazwą "Cudze chwalicie – swego nie znacie". Obejrzeliśmy zabytki wokół Polkowic. Jesteśmy też świadkami budowy drogi S-3. Ukoronowaniem wakacji była całodniowa wycieczka do Leszna i nad Jezioro Dominickie, gdzie żegnaliśmy lato.

Nie wszyscy mogli być w wielu miejscach, stąd pomysł na hufcowy konkurs fotograficzny miejsc, do których dotarli uczestnicy, absolwenci i kadra wychowawcza hufca. W wyniku posiedzenia jury (01.09.2016 r.) przyznano nagrody i wyróżnienia uczestnikom. Na konkurs wpłynęło przeszło 40 prac. Uczestnicy utrwalali widoki naszego Bałtyku, plaż nad jeziorami, dziką przyrodę Przemkowskiego Parku Krajobrazowego a nawet ogrodowe strach. Dzięki zdjęciom "byliśmy" w Anglii, Hiszpanii, Austrii i we Włoszech. Piętnaściorgu uczestnikom przyznano wyróżnienia, a nagrody otrzymali: Klaudia Mówińska – II rocznik, Andrzej Lech – I rocznik, Klaudia Delimata – II rocznik oraz Paulina Ryszewska.

Dziś wszyscy uczestnicy zgodnie z podjętą umową o pracę zaczęli lub kontynuują naukę w wybranych przez siebie zawodach, a my – kadra - od pierwszego dnia nauki nowego roku szkoleniowego otaczamy ich opieką. Mamy nadzieję , że nasza pomoc przyniesie dobre efekty!

Opracowała: Maria Bardon

Zdjęcia:
1. Klaudia Mówińska – "Moje Rokitki"
2. Andrzej Lech – "Dobrze widzi się tylko sercem..."
3. Klaudia Delimata – "Międzywodzie - czas relaksu i pracy"
4. Paulina Ryszewska – "Jaka będziesz, Austrio?"
5. Julita Witkowska – "Plon niesiemy, plon, w gospodarza dom! Oby nam nigdy go nie zabrakło"