Dnia 11 marca 2011 roku przeprowadzono w naszej Szkole Szkolny Konkurs Chemiczny, do którego przystąpiło 25 uczniów z klas liceum i technikum.

Konkurs składał się z etapu pisemnego trwającego 90 minut, który zawierał 10 pytań zamkniętych  i 6 pytań otwartych wymagających samodzielnego udzielenia odpowiedzi, bądź zapisania równań reakcji chemicznych z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej.

Po sprawdzeniu prac uczniów wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – Aleksandra Sikora kl. II b LO
II miejsce – Magdalena Guz kl. II b LO
III miejsce – Łukasz Guresz kl. II ai T
IV miejsce (ex aequo):
           Jagoda Gulewicz kl. I d LO
           Alicja Makuchowska kl. I c LO
           Paulina Solarska kl. I ae T

Uczennice: Aleksandra Sikora i Magdalena Guz będą reprezentować szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Chemicznym w Jaworze dnia 1 kwietnia 2011 roku.

 
 

 Opracowała: mgr Ewelina Kretowicz