Ostatni dzień roku szkolnego 2012/2013 kadra Hufca Pracy w Polkowicach oraz jego przyjaciele rozpoczęli w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski. Ks. Proboszcz Marek Pluskota odprawił Mszę Świętą w intencji młodzieży kończącej kolejny rok nauki, apelując o płynącą z serca dziękczynną modlitwę za minione miesiące.

Od godziny 9.00 Aula Forum w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach pękała w szwach. Zgromadzili się w niej, w oczekiwaniu na świadectwa, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uroczystość uświetniła Orkiestra ZG "Polkowice-Sieroszowice". Gdy wychowawcy i nauczyciele zajęli swe miejsca, prowadzący powitali zaproszonych gości: Dyrektora Szkoły, pana Zbigniewa Gołębiowskiego – w towarzystwie Sekretarza Powiatu Polkowickiego, pana Grzegorza Majewicza, i komendantki HP 1- 23, pani Marii Bardon.

Pan Zbigniew Gołębiowski w krótkich słowach życzył młodzieży udanego letniego wypoczynku, a następnie poprosił o zabranie głosu przedstawiciela władz Powiatu Polkowickiego, pana Grzegorza Majewicza (absolwenta Zespołu Szkół w Polkowicach), który wręczył uczniom nagrody za udział w przedsięwzięciach i akcjach proekologicznych.

Pani Maria Bardon, komendant HP 1-23 w Polkowicach, "najmłodsza" z kadry, swą "rozmowę" z młodzieżą rozpoczęła słowami: "Sukces ma wielu ojców…" Razem ze współpracowniczkami wręczyła nagrody Marioli Bułajewskiej, Michałowi Wyrwińskiemu, Patrykowi Czerwińskiemu i Ewelinie Jagielskiej, która wcześniej została uhonorowana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Polkowicach za wyniki w nauce i odebrała Nagrodę Fair Play. W tym samym czasie w Zespole Szkół w Chocianowie dyrektor Andrzej Wojtkowiak w imieniu władz hufca przekazał nagrody Katarzynie Chrzanowskiej, Dawidowi Dudkowi i Mateuszowi Gogosz.

Pani Maria Bardon podkreśliła, iż "wszyscy uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy zasługują na ogromny szacunek. Ciężko pracują na swój sukces. Czterdziestogodzinny tydzień pracy i nauki powaliłby z nóg niejednego prymusa, ale nie uczestnika OHP! Ta młodzież uczy się, dodatkowo pracuje, znakomicie organizuje czas, by jeszcze wziąć udział w przedsięwzięciach OHP. A ma przecież swoje życie i swoje problemy".

Uroczystość zakończyła znakomita impresja teatralna uczniów na temat typów nauczycieli pracujących w polskiej szkole. Potem zaś rozbrzmiały słowa piosenki, mówiącej o tym, iż "znów będą wakacje(!)"

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała pani wicedyrektor Małgorzata Majewska-Greń. Kadra HP 1-23 serdecznie dziękuje za zaproszenie na uroczystość i życzy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły udanych wakacji.


Opracowanie: Maria Bardon
Zdjęcia: Katarzyna Pereszczuk, Anita Słojewska