Czuć się potrzebnym, pomagać innym, dzielić się z bliźnimi to wartości, które nadają sens życia każdego człowieka.

21 listopada 2013 roku, podczas Światowego Dnia Życzliwości, uczestnicy Hufca Pracy 1-23 w Polkowicach, przy gorącym aplauzie włodarzy Urzędu Gminy i Starostwa, gromadnie wzięli udział w akcji promującej "Szlachetną Paczkę".

Na polkowickim Rynku o godz. 15.00 spotkaliśmy się z innymi wolontariuszami, by rozpropagować ten projekt. CHCEMY, BY W KAŻDYM POLKOWICKIM DOMU ZABŁYSŁO MAGICZNE ŚWIATŁO BETLEJEMSKIE.

Nasza sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne uszczęśliwianie rodzin, które nie z własnej winy znalazły się na krawędzi. Nasz udział w wolontariacie to dar serca i widoczny znak solidarności z najsłabszymi, najuboższymi, pokrzywdzonymi, marginalizowanymi...

Swym udziałem mówimy: NIE JESTEŚCIE SAMI! W naszych domach przy wigilijnym stole znajdzie się - zgodnie ze staropolską tradycją - dodatkowe nakrycie dla "niespodziewanego gościa", a "Szlachetna Paczka" też do was trafi.

Na zakończenie spotkania nadjechał długo oczekiwany transport z pierwszą turą "Szlachetnych Paczek".

Dziękujemy koordynatorowi polkowickiej "Szlachetnej Paczki" za altruistyczną postawę.

Opracowanie: Maria Bardon - komendant HP 1-23 w Polkowicach
Zdjęcia: Katarzyna Pereszczuk - wychowawca