26 listopada 2013 roku w naszym mieście rozpoczęły się V polkowickie Prezentacje "Niepełnosprawni Sprawnym". W tym roku Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach został współorganizatorem tej cyklicznej imprezy.

26 listopada w naszej szkole została otwarta wystawa uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Część oficjalną prowadziła zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego - Patrycja Szkyrpan pod opieką pani Jadwigi Beresteckiej. Po powitaniu głos zabrała kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, pani Edyta Pędzisz, która w formie prezentacji przybliżyła naszym uczniom działalność oraz sukcesy uczestników WTZ. Aby zachęcić uczniów Zespołu Szkół do zwiedzania wystawy, pani kierownik ufundowała dla każdej klasy słodki upominek.

29 listopada to kolejny dzień V polkowickich Prezentacji "Niepełnosprawni Sprawnym". W tym dniu Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką pani Jadwigi Beresteckiej udało się do kina na koncert niepełnosprawnej wokalistki dawnego zespołu Varius Manx – Moniki Kuszyńskiej. Nasze dziewczęta (z klasy II "c" LO – Dorota Rachwalska, II "b" LO – Katarzyna Jantos, III "a" TE – Patrycja Romańczuk) wykonały przepiękny recital piosenek Moniki Kuszyńskiej, czym oczarowały nie tylko znaną wokalistkę, ale także wszystkich zaproszonych gości. 2 grudnia to kolejny ważny dzień, poświęcony edukacji i profilaktyce. W polkowickim Aquaparku odbywały się spotkania z młodzieżą pod hasłem ,,Skok... i po skoku. Profilaktyka niepełnosprawności. Życie po skoku". Uczniowie naszej szkoły mieli okazję do tego, aby przyjrzeć się pokazowi ratownictwa. W sali fitness ratownicy medyczni z polkowickiego pogotowia omawiali zasady pierwszej pomocy. Była także krótka prelekcja na temat konsekwencji ryzykownego skoku do wody.

3 grudnia 2013 roku to już ostatni dzień V polkowickich Prezentacji "Niepełnosprawni Sprawnym", odbywający się w hali sportowej przy SP-2. Zgodnie z tradycją jest to dzień sportu, w którym osoby niepełnosprawne przedstawiają zaproszonym gościom swoje sportowe umiejętności. Dziewczęta ze Szkolnego Koła Wolontariatu (pod opieką pani Jadwigi Beresteckiej) bardzo mocno wspierały przygotowania do tego przedsięwzięcia. Dbały o poczęstunek dla zaproszonych sportowców, kierowały na miejsca przybyłych gości oraz pomagały w przygotowaniu boiska do rozgrywek.

Na szczególną uwagę zasługują rozgrywki goalballowe, w których udział wzięli również uczniowie Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Po zaciętych rozgrywkach zajęli III miejsce w goalballu i tym samym zdobyli puchar ufundowany przez prezesa polkowickiego stowarzyszenia Skorpion. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Opracowanie i zdjęcia: Jadwiga Berestecka

GALERIA ZDJĘĆ: