Koniec roku kalendarzowego to okres podsumowania działań i planów na przyszłość. HP 1-23 Polkowice liczy 100 uczestników z dwóch powiatów: polkowickiego i lubińskiego.

11 grudnia 2013 roku na zaproszenie Starostwa Polkowickiego delegacja Hufca Pracy 1-23 - w składzie: członek Rady Hufca Piotr Tylutki i komendantka Maria Bardon - wzięła udział w spotkaniu zapraszającym do udziału w unijnym projekcie pod nazwą "Aktywne organizacje, silny samorząd". Głównym liderem tego projektu na powiat głogowski i polkowicki jest Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa" z Głogowa.

W nowoczesnej sali konferencyjnej Starostwa spotkaliśmy liderów grup i organizacji samorządowych, którzy umieją i potrafią kierować grupami na rzecz wspólnego dobra. Piotra szczególnie zainteresowały informacje o środkach Unii Europejskiej, zobaczył też pasjonatów lokalnego działania. Rozmowy z ludźmi w różnym wieku i o rozmaitych poglądach pokazywały, jak ważną funkcję pełnią konsultacje społeczne.

Spotkaliśmy przedstawicieli krótkofalowców, bractwa kurkowego, Stowarzyszenia Sybiraków, rad sołeckich, pana Filipa Rodzika (prezesa "Skorpiona"), radnych powiatowych i gminnych. Moderatorami byli przedstawiciele działających od lat stowarzyszeń: Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, głogowskiej "Szansy", "Wrzosowej Krainy" i "Krainy Łęgów Odrzańskich".

Pani Anna Marzec, mająca 20-letnią praktykę w zakresie działalności samorządowej, w bardzo przystępny sposób wyjaśniła wagę "Konsultacji społecznych z perspektywy administracji publicznej", dodając na marginesie, że umiejętność konsultacji przydaje się i w małżeństwie.

Spotkanie udowodniło, że nasz wymarzony program edukacyjno-profilaktyczny "Aktywni i gościnni" wart jest realizacji. A konsultacje społeczne już prowadzimy.

Dziś świat wymaga ustawicznego kształcenia – udział w tym projekcie pozwoli, by uczestnicy w dorosłym życiu umieli bronić swego stanowiska, zrozumieć, co znaczy kompromis, a jednak realizować swe marzenia.

Warto być aktywnym, bo dziś na biurku zobaczyłam, że nasi uczestnicy zostali zaproszeni do działań w Finale WOŚP! TO OLBRZYMIA RADOŚĆ, JESTEŚMY BARDZO DUMNI! DZIĘKUJEMY!

Opracowanie: Maria Bardon - komendant HP 1-23 w Polkowicach