"Lato, lato, lato czeka…" - słowami tej piosenki młodzież z polkowickiego hufca przywitała długo oczekiwane wakacje. 27 czerwca w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyło się zakończenie nauki w roku szkolnym 2013/2014.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły nastąpiła część oficjalna. Głos zabrał Dyrektor Szkoły, pan Zbigniew Gołębiowski, który podsumował miniony rok szkolny i życzył młodzieży oraz gronu pedagogicznemu wszelkiej pomyślności w czasie wakacji. Szczególną uwagę zwrócił na rozsądek podczas letniego wypoczynku.

Następnie głos zabrał Starosta Polkowicki, pan Marek Tramś, który pogratulował uczniom wyników w nauce oraz wyraził wdzięczność za promocję Powiatu Polkowickiego w województwie dolnośląskim. Dziękując, uhonorował młodzież stypendiami za dobre wyniki w nauce. Wśród nich znaleźli się uczestnicy hufca: Iwona Szejna oraz Paulina Romaszko. Stypendia sportowe powędrowały do Magdaleny Muszyńskiej oraz Kamila Ciosa.

W imieniu uczestników 1-23 Hufca Pracy mistrz elegancji - Michał Wernik - podziękował kadrze kierowniczej szkoły, wychowawcom klas zawodowych oraz pracownikom administracyjnym, wręczając róże. Komendant hufca wraz z kadrą wychowawczą nagrodził książkami 23 uczniów z Polkowic, 2 z Lubina, 1 z Chocianowa oraz 1 z Rudnej za aktywne uczestnictwo w życiu naszej jednostki i pomoc w realizacji zadań wychowawczych.

Uroczystość uświetnił występ młodzieży, która przygotowała program artystyczny dla swoich kolegów i koleżanek, grona pedagogicznego i zaproszonych gości. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości młodzież wraz z wychowawcami udała się do klas, aby odebrać swoje świadectwa. Kadra hufca, uczestnicząc w tej doniosłej dla uczniów chwili, przeprowadziła pogadankę na temat bezpiecznych wakacji, podziękowała młodzieży za wspólnie spędzony czas w hufcu i poinformowała o zamierzeniach wakacyjnych.

Do zobaczenia… Już za dwa miesiące.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Pereszczuk – st. wychowawca