To już trzeci tydzień nowego roku szkolnego. Czas pędzi i musimy się do niego dostosować. Kadra poznała rekrutowanych uczestników i ich rodziców. Dzięki wakacyjnej pracy Klubu Absolwenta mamy opracowaną ankietę diagnostyczną dotyczącą zainteresowań naszej młodzieży. Teraz systematyzujemy uzyskane informacje. Pozyskaliśmy nowych pracodawców. Już ruszyliśmy z działaniami sportowymi i podsumowujemy wakacje.

Dziś, 15 września 2014 roku, nad Polkowicami świeci słońce. Młodzież pierwszego rocznika została poinformowana o naszych wrześniowo-październikowych planach. Uważamy, że bardzo się one podobają młodzieży. Kadra spotkała się z uczestnikami w szkole, bo nauczyciele wiedzą, że tylko wspólną pracą możemy osiągnąć sukces – pomóc młodzieży w zdobyciu wykształcenia i potwierdzić, że świat dorosłych rzeczywiście dba o ich losy. Zaproponowane przez wychowawców hufca zajęcia sportowe wzbudziły olbrzymie zainteresowanie.

Celem naszej pracy jest włączenie młodzieży do aktywności na rzecz środowiska. Stąd wizyta w zaprzyjaźnionym Polkowickim Centrum Animacji i ustalenie zasad korzystania z pracowni przez naszych uczestników. Godziny zajęć są dogodne, ale obowiązuje wpisowe, zarówno w pracowni malarstwa sztalugowego, jak i w pracowni ceramiki. Czy naszych uczestników będzie stać na dodatkowe wydatki? Chyba trzeba będzie szukać sponsorów.

Odnawiamy też współpracę z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Polkowicach. Pierwsze cykliczne spotkanie – z Barbarą Iskrą-Kozińską – odbędzie się na początku października i mamy juz zarezerwowane wejściówki.

Aby nie zapeszyć – nie piszemy o innych atrakcjach, które przewidujemy w Polkowicach.

Tekst i zdjęcia: Maria Bardon