Wicedyrektor ds. szkolnictwa ogólnokształcącego informuje, że dnia 14 stycznia 2015 r. tj. w środę, w Auli Forum  na 2 i 3 godzinie lekcyjnej uczniowie klas I i II LO, I, II i III Technikum oraz I i II ZSZ wezmą udział w spotkaniudotyczącym profilaktyki uzależnień oraz agresji i przemocy z panem Piotrem Stępniakiem ze Stowarzyszenia „Arka Noego”.

Spotkanie z osobą zresocjalizowaną ma na celu uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków oraz przestrzec przed przestępczością i przemocą. Na 4 godzinie lekcyjnej uczniowie ww. klas będą uczestniczyćw kolejnym spotkaniu z przedstawicielem Fundacji „Eudajmonia”, mającym na celu propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży Zespołu Szkół. Po zakończeniu spotkaniao godzinie 11:30 uczniowie wracają na zajęcia lekcyjne. Szczegółowe harmonogramy spotkań znajdują się w pokoju nauczycielskim oraz na tablicach zastępstw.

W załączeniu HARMONOGRAM SPOTKAŃ