Program profilaktyczno-edukacyjny realizowany przez OHP przy współpracy z Policją jest niezmiernie ważny dla nastoletniej młodzieży, a szczególnie dla uczestników pierwszego rocznika. Zmiana szkoły, zmiana statusu prawnego ("pracownik młodociany"), pierwsze wypłaty i wejście w nowe środowisko niosą za sobą wiele sytuacji konfliktowych. Jak zachować się asertywnie i nie być odrzuconym przez grupę? Jak zadbać o swoje prawa, gdy w zakładzie pracy stajesz się "cząstką w zespole" i ważny jest końcowy produkt?

Realizowany program "Wiem, więc jestem bezpieczny" wyposaża młodzież w narzędzia, które pomogą jej powziąć racjonalne decyzje. Po spotkaniu z przedstawicielem Policji, panią Darią Solińską, przyszedł czas na ewaluację warsztatów i wyłonienie spośród uczestników pierwszego rocznika najlepszych, którzy dalej zgłębiać będą wiedzę o bezpiecznych zachowaniach w życiu codziennym oraz reprezentować nasz hufiec w konkursie "Razem bezpieczniej".

10.11.2015 r. w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przy pomocy wychowawców szkolnych kadra wychowawcza hufca przeprowadziła eliminacje hufcowe z zakresu wiedzy o Policji. Po sprawdzeniu testu jury postanowiło do finału eliminacji hufcowych dopuścić następujących uczestników: Mariolę Szeląg, Patrycję Woźnicką, Martynę Dobek, Natalię Lehner i Łukasza Czychiela (uczestników pierwszego rocznika).

Zyskali wszyscy biorący udział w spotkaniach, pogadankach i warsztatach – nie tylko w postaci ulotki teleadresowej, gdzie w Polkowicach znaleźć pomoc, ale przede wszystkim poznania "prawdziwych"  ludzi stojących za tymi instytucjami. Ludzi, których deklaracja pomocy na pewno pozostanie w pamięci naszej młodzieży.

Opracowanie i zdjęcia: Marta Kaluźna – wychowawca stażysta HP Polkowice