Na początku roku szkolnego 2014/2015, w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego pod hasłem ,,Twój głos – Twój wybór”, w ramach Ogólnopolskiego projektu ,,Samorządy mają głos”. W głosowaniu brali udział wszyscy uczniowie szkoły, którzy oddawali swe głosy w czasie zajęć lekcyjnych. Uczniowie przez tydzień, przed wyborami, mogli zapoznać się z listą kandydatów i poznać program każdego z nich. Emocje podczas samego głosowania były ogromne. Jeszcze większe towarzyszyły ,,staremu zarządowi” Samorządowi Uczniowskiemu, który liczył głosy, a następnie ogłosił swoich następców. Przy ogłoszeniu wyników obecny był dotychczasowy zarząd SU oraz opiekun SU, którzy z radością podali nowy skład samorządu. Przewodniczącym został Artur Firuta z klasy IIae. Zastępcą została Katarzyna Jastrzębska z klasy II a LO. Rzecznikiem Praw Ucznia została Kinga Łojko z klasy II ae.

           Od 1 października do 28 lutego SU przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą ,,Lider Samorządu Uczniowskiego”, zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Celem tego projektu było przygotowanie młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, praca w Samorządzie Uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko, zachęcenie do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów. Przystępując do tego projektu SU przyjął na siebie realizację 10 zadań, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od ,,1” do ,,10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu ,,Lider Samorządu Uczniowskiego” było uzyskanie co najmniej 80 punktów, W październiku przeprowadziliśmy również konkurs w dwóch kategoriach: na najbardziej lubianego nauczyciela oraz na najbardziej wymagającego nauczyciela. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowaliśmy program artystyczny dla wszystkich pracowników szkoły. W listopadzie SU zajął się oceną pracy szkoły poprzez przeprowadzenie ankiety uczniowskiej. W grudniu natomiast zorganizował ankietę, w której uczniowie oceniali jego dotychczasową pracę. Pomagaliśmy również w organizacji Tygodnia ,,Niepełnosprawni- sprawnym”. Byliśmy także współodpowiedzialni za organizację turnieju mikołajkowego. Na przełomie listopada- grudnia współpracowaliśmy z firmą AMUN – pomoc artystom malującymi ustami i nogami, która polegała na sprzedaży kartek świątecznych, otrzymanych od ich podopiecznych, z których dochód został przekazany na ich działalność. W grudniu zajęliśmy się również pomocą przy organizacji zbiórki odzieży i darów na rzecz Domu Samotnej Matki, które zostały przekazane potrzebującym kobietom jeszcze przed Świętami. W pierwszej połowie półrocza, na bieżąco opiekowaliśmy się tablicą informacyjną SU oraz uzupełnialiśmy informacje o pracy SU na stronie internetowej. Wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu udaliśmy się na cmentarz, gdzie sprzątaliśmy opuszczone groby. W ramach konkursu ,,Lider Samorządności”, na godzinach wychowawczych zostały przeprowadzone debaty na temat ,,Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol- jak się przed tym bronić” oraz ,,Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy- jak się przed tym bronić”. Uczniowie brali udział w cyklicznych wyjazdach do teatru. Pomogliśmy w przeprowadzeniu Dnia Talentu w szkole, w organizacji PA-KLA-PY, a także w wystawie prac uczniowskich. Przez całe półrocze współpracowaliśmy z Wrocławskim Hospicjum Dziecięcym, na rzecz którego zbieraliśmy nakrętki. Jak co roku, zaangażowaliśmy się również w akcję ,,Góra Grosza”. W tych dniach w całej Polsce zbierano monety groszowe i nie tylko, na pomoc i wsparcie finansowe Domów Dziecka. Akcja towarzystwa „Nasz dom” objęta była patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poza tym włączyliśmy się w przygotowanie Wigilii szkolnej. Dużym sukcesem SU jest działalność od tego roku zmiana najemcy sklepiku szkolnego. Z powodu napływających do nas skarg ze strony uczniów dotyczących funkcjonowania sklepiku szkolnego, postanowiliśmy przeprowadzić ankietę wśród uczniów, by ocenili pracę sklepiku. Po przeanalizowaniu ankiet, zwróciliśmy się z prośbą do dyrekcji naszej szkoły o zmianę najemcy. Podczas rozmów opiekuna SU, dyrekcji oraz nowego najemcy, zostały przedstawione prośby uczniów odnoszące się do godzin otwarcia i zamknięcia sklepiku, obniżenia cen oraz dopasowania menu.

W kwietniu otrzymaliśmy upragniony dyplom „ Lider Samorządu Uczniowskiego”. Świadczy to o ogromnej pracy , jaką włożyliśmy wspólnie wraz z uczniami i nauczycielami naszej szkoły. Jest to sukces nie tylko Samorządu Uczniowskiego ale całej społeczności szkolnej.

Opiekun SU
Jadwiga Berestecka