15 listopada 2023 r. (środa) rozpocznie się druga edycja Statystycznego Quizu Wiedzy o Dolnym Śląsku – konkursu edukacyjnego, którego celem jest upowszechnianie wśród uczniów

Konkurs jest częścią, organizowanego przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, wydarzenia „Jesień ze statystyką”:
https://wroclaw.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wydarzenia/jesien-ze-statystyka-2023/

Statystyczny Quiz Wiedzy o Dolnym Śląsku to test wiedzy statystycznej na temat województwa dolnośląskiego. Składa się z pytań pogrupowanych w 18 dziedzin statystycznych, wybieranych przez uczestnika w dowolnej kolejności. Z każdej wybranej dziedziny statystycznej uczestnik odpowiada na jedno pytanie w formie zamkniętej (test wyboru). Limit czasu na wypełnienie testu wiedzy to 5 minut.

Dla 3 najlepszych uczniów (najwięcej prawidłowych odpowiedzi oraz – w przypadku jednakowej liczby zdobytych punktów – najkrótszy czas rozwiązania całego testu) przygotowano atrakcyjne nagrody.

Quiz można wypełnić w terminie od 15.11.2023 r do 15.12.2023 r.

Dostęp do quizu oraz regulaminu konkursu znajdują się na stronie internetowej wydarzenia:
https://wroclaw.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wydarzenia/jesien-ze-statystyka-2023/quiz/

Zapraszamy do udziału!

JESIENNY QUIZ

Opublikował: Krystian Bukatowicz