Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach informuje, że dnia 25 stycznia 2023 r.:

- o godz. 16:30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia (poza klasami maturalnymi), zgodnie z poniższym harmonogramem.

- od godz. 17:15 do 18:00 odbędą się konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów wszystkich klas według harmonogramu.

KOMUNIKAT 

Opublikował: Piotr Błażejczyk