14 września 2022 roku w Auli Forum nasza Dyrekcja, doradca zawodowy, wychowawcy klas, pedagog, pedagog specjalny i psycholog szkolny spotkali się z rodzicami uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.

Spotkanie inauguracyjne jest już tradycją w naszej szkole. Dzięki niemu rodzice mogą poznać dyrekcję i część grona pedagogicznego, poszerzyć swoją wiedzę (m.in. dotyczącą specyfiki kształcenia w poszczególnych typach szkół) i uzyskać interesujące ich informacje. To także znakomita okazja do zawiązania i zacieśniania współpracy na linii szkoła-rodzice.

PS Jeśli któregoś z rodziców pierwszoklasistów ominęło wczorajsze spotkanie w naszej Auli Forum, zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją, którą przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach - dr Jolanta Rubiś-Kulczycka.

 

POZNALIŚMY SIĘ!

POZNALIŚMY SIĘ!

POZNALIŚMY SIĘ!

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk