14 września 2022 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Rodziców, która to rada dokonała również wyboru członków Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej RR.

Spośród trzydziestu jeden Przewodniczących Rad Oddziałowych na spotkaniu obecnych było 28.

Jednogłośnie do Prezydium RR zostali wybrani:
• Małgorzata Pasek,
• Aleksandra Jędrzejewska,
• Izabela Kaftan-Milczarczyk,
• Marzena Figiel,
• Grzegorz Tymofiejew,
• Arkadiusz Zgała,

a do Komisji Rewizyjnej:
• Agnieszka Klarzyńska-Pólkowska,
• Izabela Kokoszka,
• Anna Karp.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz naszej szkolnej społeczności!

Przed nami kolejne wybory – tym razem do Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk