1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zaprasza rodziców uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia na spotkanie z Dyrekcją, doradcą zawodowym, wychowawcami klas, pedagogiem, pedagogiem specjalnym i psychologiem szkolnym, które odbędzie się w środę 14 września 2022 r. o godz. 1630 w Auli Forum. Po tym spotkaniu odbędą się spotkania z wychowawcami zgodnie z poniższym harmonogramem.

2. Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach informuje, że zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas II-IV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum oraz klas II-III Branżowej Szkoły I Stopnia odbędą się 14 września 2022 r. o godz. 17.00 zgodnie z poniższym harmonogramem.

3. Podczas zebrania:
- zostaną przeprowadzone wybory do Rad Oddziałowych oraz wybrać przedstawiciela do Rady Rodziców. Wybranych przedstawicieli Rady Oddziałowej do Rady Rodziców Dyrektor Szkoły zaprasza w dniu zebrania (tj. 14 września 2022 r.) na spotkanie o godz. 18.00 w Auli Forum.
- w klasach maturalnych wychowawca wybierze po trzech przedstawicieli do Komitetu Organizacyjnego Studniówki (spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie, o czym wybrane osoby zostaną poinformowane).

KOMUNIKAT

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk