Z radością i dumą informujemy, iż nasze Technikum uzyskało tytuł honorowy „Brązowej Szkoły 2022” w ogólnopolskim rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy!

Na Dolnym Śląsku zajęliśmy 9. miejsce pośród szkół tego typu, poprawiając swój zeszłoroczny wynik aż o 8 pozycji. Natomiast wśród techników Zagłębia Miedziowego mamy znakomite 2. miejsce, plasując się wyżej niż szkoły z Lubina czy Głogowa.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły rankingu, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

W związku z powyższym mamy prawo do używania w 2022 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Brązowej Szkoły 2022” wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia powyższego tytułu. To nasz wspólny sukces!

01abc

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk