1 września 2021 roku w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022.

 W uroczystości uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Polkowickiego – Pan Jan Wojtowicz, Kierownik do spraw rozwoju i kompetencji Firmy Leadec Sp. z o.o. – Pan Zbigniew Kański, Pan Albert Muzeja reprezentujący spółkę KGHM Polska Miedź S.A., Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie klas pierwszych liceum, technikum i szkoły branżowej.

Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy III „b” LO – Zuzanna Turczynowska i Jakub Machowicz (pod opieką pani Beaty Ptaszek).

Pani Dyrektor Jolanta Rubiś-Kulczycka w ciepłych słowach powitała wszystkich zgromadzonych i oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny 2021/2022. Uczniowie z klasy 2atg Technikum, odbywający praktyki szkolne podczas wakacji, otrzymali z jej rąk stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Głos zabrał również Wicestarosta Powiatu Polkowickiego, Pan Jan Wojtowicz, który życzył wszystkim uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom – satysfakcji z podejmowanych działań, a rodzicom – owocnej współpracy w ramach szkolnej społeczności.

Następnie przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły.

Przedstawiciel spółki KGHM Polska Miedź SA, Pan Albert Muzeja, przekazał uczniom klasy I „a” Branżowej Szkoły I Stopnia (w zawodzie elektromechanik) drobne upominki w ramach projektu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.

Natomiast Pan Zbigniew Kański wręczył najlepszym uczniom naszego Technikum (w zawodzie technik elektryk) stypendia ufundowane przez Firmę Leadec Sp. z o.o.

Po części oficjalnej tradycyjnie przyszedł czas na występy artystyczne. Pierwszoklasiści wysłuchali występów wokalnych Aleksandry Stemplewskiej, Miłosza Machnickiego i Amelii Kiziuk oraz obejrzeli film przedstawiający wydarzenia i przedsięwzięcia z życia naszej szkoły.

Na koniec nowi uczniowie, podczas krótkiej prezentacji, poznali swoich wychowawców, z którymi udali się do swoich klas.

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

 Opublikował: Piotr Błażejczyk