ProjektyZespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach to nowoczesna placówka, w której od lat realizujemy różnorodne przedsięwzięcia i projekty edukacyjne – zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Dzięki środkom własnym i funduszom zewnętrznym nasza młodzież może efektywnie (i efektownie!) rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, poszerzać zainteresowania oraz aktywnie spędzać czas.

Od listopada 2018 do czerwca 2020 wdrażaliśmy projekt Code for Green, finansowany ze środków fundacji Terre des hommes oraz Volkswagen Belegschaftsstiftung. W naszej nowoczesnej pracowni koncentrowaliśmy się na tematyce związanej z bioróżnorodnością i wodą. Podczas zajęć młodzież prowadziła badania naukowe, rozwijała wiedzę i umiejętności związane z ochroną środowiska i klimatu, ochroną przyrody, zrównoważonym środowiskowo rolnictwem i turystyką, myśleniem i działaniem projektowym, wykorzystując do tego technologię, a zwłaszcza programowanie (monitoring i przetwarzanie danych, aplikacje edukacyjne). W październiku ubiegłego roku odbyły się 3-dniowe, przyrodnicze warsztaty terenowe w Parku Narodowym „Ujście Warty”, a w lutym, na Politechnice Poznańskiej, warsztaty robotów mobilnych i przemysłowych oraz warsztaty techniki pomiarowej i internetowej. Od marca w formule on-line miało miejsce 12 spotkań z ludźmi nauki, pasjonatami i społecznikami, którym tematyka ochrony środowiska jest bardzo bliska.

 

Projekt „Zagraniczne staże szansą na sukces zawodowy” (2019-2021 r., finansowany ze środków Unii Europejskiej) ma na celu poprawę poziomu kompetencji zawodowych, językowych i społecznych naszych uczniów, a tym samym – zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy. Projekt zakłada udział 24 uczniów, kształcących się w zawodach technik elektryk, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik spedytor, technik hotelarstwa, technik ekonomista, elektromechanik i sprzedawca. Odbędą oni dwutygodniowy staż w Sewilli w Hiszpanii, co pozwoli im na uzyskanie dokumentu Europass. który odnotowuje europejską ścieżkę kształcenia, a także potwierdza i przedstawia nabyte umiejętności zawodowe.

 

„Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” (również finansowana ze środków Unii Europejskiej) jest skierowana do uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Jej realizację rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2019/2020, obejmie ona także rok szkolny 2020/2021. W ramach projektu oferujemy różnorodne formy wsparcia dla uczniów, między innymi: dodatkowe zajęcia specjalistyczne (koła naukowe, spotkania z pracodawcami, płatne staże i praktyki zawodowe), kursy specjalistyczne, stypendia dla młodzieży osiągającej wysokie wyniki dydaktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych. Ponadto w projekcie uwzględniliśmy doposażenie pracowni zawodowych i wsparcie dla nauczycieli (w postaci kursów specjalistycznych).

 

Od września będziemy kontynuować rozpoczęte projekty i – co jest wyróżnikiem naszej szkoły – niezmiennie wdrażać kolejne. Liczymy na udział w nich ósmoklasistów, którzy wybiorą naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.

 

Galeria zdjeć:

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk