Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do poszukania, w jaki sposób ich otoczenie łączy się z europejską tradycją i wartościami.

 Forma projektu jest dowolna i zależy wyłącznie od kreatywności uczestników - może to być reportaż, projekt edukacyjny, film.

Nagrodą jest kilkudniowy wyjazd do Brukseli - poznanie instytucji europejskich oraz spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia można nadsyłać do 13 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje:


http://www.pcyf.org.pl/programy/realizowane/europa_z_naszej_ulicy/o_programie

www.facebook.com/europaznaszejulicy 

 

Opublikował: Widera Szymon