Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego informuje, że:
• termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na sesję 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019 r. ) upływa dn. 18.02.2019 r.
• do 29.03.2019 r. (7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach EPKwZ) mogą składać osoby, które nie zdały tego egzaminu w sesji 1. 2019 Zima (styczeń – luty 2019).