Współczesne media intrygują, dziwią, oburzają – często jednak powodem takiego stanu rzeczy jest brak rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu, historii i ewolucji, współczesnej strukturze i mechanizmach działania. Organizatorzy Olimpiady pragną wyjść naprzeciw temu zjawisku i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym jednym z elementów otaczającej nas rzeczywistości.

Interdyscyplinarna Olimpiada Wiedzy o Mediach to wspólna inicjatywa kilkunastu ośrodków uniwersyteckich kształcących w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Adresatem konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody: indeksy dla laureatów – uczniów klas maturalnych oraz staże i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Olimpiady.

Przystąp do olimpiady: napisz esej, stwórz film, fotoreportaż lub fotokast na jeden z podanych tematów, a następnie sprawdź swe umiejętności i wiedzę podczas testu na etapie okręgowym i na etapie centralnym.

UWAGA! Zgłoszenia uczniów do olimpiady wyłącznie przez formularz elektroniczny

http://owm.edu.pl/rejestracja/

przyjmowane są do 12 października 2018 r., zaś gotowe prace konkursowe należy przesłać na adres Komitetu Okręgowego (na adres: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89A, 61-614 Poznań, z dopiskiem – Olimpiada Wiedzy o Mediach) do 9 listopada br. (brana jest pod uwagę data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi 23 listopada 2018 r.

Zapraszamy!

Szczegóły na: http://kwm.wnpid.amu.edu.pl/

Olimpiada wiedzy o mediach