Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Programie FLEX.

Jest on finansowany przez Departament Stanu USA. Umożliwia polskim uczniom naukę w amerykańskiej szkole średniej w roku szkolnym 2019/20. Będą oni goszczeni przez amerykańskie rodziny, dzięki czemu lepiej poznają kulturę tego kraju. Program działa od 26 lat i po raz trzeci będzie realizowany w Polsce. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Do udziału w programie organizatorzy zapraszają wszystkich uczniów, którzy:
• mają polskie obywatelstwo;
• są urodzeni między 15.07.2001 a 15.07.2004;
• są aktualnie uczniami 3 klasy gimnazjum lub 1-2 klasy liceum/technikum;
• znają język angielski w stopniu komunikatywnym;
• spełniają wymogi dotyczące uzyskania wizy USA oraz nie spędzili więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Udział w programie jest również możliwy dla uczniów niepełnosprawnych.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:
• Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA.
• Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych.
• Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku.
• Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej.
• Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce.
• Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA.
• Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

Termin zgłoszeń - do 16 października 2018 roku:
https://ais.americancouncils.org/flex

Szczegółowe informacje: http://americancouncils.pl/programs/future-leaders-exchange/rekrutacja-2019-2020/

infografika 2019 2020