Absolwenci Zasadniczej szkoły Zawodowej, którzy przystępowali do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2018 roku, proszeni są o odbiór dyplomów i certyfikatów w sekretariacie uczniowskim szkoły.