W czwartek (13.09.2018 r.) od godziny 13.20 do godziny 14.00 w dużej sali gimnastycznej odbędzie się giełda używanych podręczników, w której mogą wziąć udział wszyscy uczniowie i absolwenci naszej szkoły, chcący kupić lub sprzedać używane podręczniki.

Zasady organizacji giełdy:

a) z uwagi na prace remontowe w sali gimnastycznej - nie będzie możliwości wyłożenia książek na stolikach,

b) absolwenci sprzedający podręczniki wchodzą do szkoły głównym wejściem od strony ulicy Skalników,

c) uczniowie (sprzedający i kupujący) przychodzą na giełdę o godz. 13.20 (długa przerwa),

d) uczniowie, którzy mają 7. lekcję, wracają na nią najpóźniej do godz. 14.00, a nauczyciel czeka na nich po długiej przerwie w sali lekcyjnej (nie zaczyna lekcji do godz. 14.00),

e) jeżeli klasa/grupa nie jest zainteresowana sprzedażą lub kupnem podręczników, odbywa lekcje zgodnie z planem,

f) opiekę nad uczniami w czasie trwania giełdy sprawują: bibliotekarze, Strażnik Miejski oraz nauczyciel wychowania fizycznego dyżurujący na długiej przerwie.

Zapraszamy!