Zapraszamy do zapoznania się.

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów 2018