Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy - Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" zaprasza uzdolnionych muzycznie i poetycko uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie piosenki poetyckiej i autorskiej „Festiwal Młodej Piosenki”.

Cele konkursu to między innymi: promocja młodych twórców; wspomaganie artystycznej, muzycznej i literackiej aktywności młodzieży w setną rocznicę odzyskania Niepodległości; wspieranie aktywności młodzieży uczestniczącej w przedsięwzięciu i kierowanie jej na odbiór kultury wysokiej.

Nagroda główna festiwalu wynosi 2000 zł.

Zgłoszenia: do 18 maja 2018 r.

Szczegółowy regulamin i formularz zgłoszeniowy na: https://mlodapiosenka.pl/

Festiwal Młodej Piosenki 2018 plakat