Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar, adresowanym do uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Alicja Klenczon – prezes Fundacji im. Krzysztofa Klenczona oraz Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk. Laureaci konkursu wystąpią 23 czerwca 2018 r. podczas VI Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona Tego samego dnia na festiwalowej scenie pojawią się Ania Rusowicz i Krzysztof Krawczyk.

W załączeniu - regulamin [plik pdf]

Klenczon