Kobieta...12 lutego 2018 roku – w ramach projektu edukacyjnego "ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe" – odbył się w naszej szkole wykład pt. "Kobieta w świecie islamu".

Prelekcję wygłosiła pani Katarzyna Górak-Sosnowska – doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ), pracownik Katedry Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz prodziekanem Studium Magisterskiego SGH.

Pani Górak-Sosnowska opowiedziała nam o roli kobiet w kulturze Bliskiego Wschodu. W barwny sposób przybliżyła religijne i społeczne podłoże związane z ich funkcjonowaniem w świecie krajów islamskich. Odniosła się również do stereotypowych ujęć kwestii kobiecej, obecnych w mediach i popkulturze.

opracowanie: Przemysław Szulc, Anna Walas

GALERIA ZDJĘĆ: