Szkolny Doradca Zawodowy to pierwszy krok do odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym.

Anna Litwiniec - DORADCA ZAWODOWY

Jeśli chcesz:

- pogłębić wiedzę o własnych możliwościach i zainteresowaniach,
- nabyć umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy
- przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i autoprezentacji,
- dowiedzieć się jak założyć własną firmę,
- znaleźć pracę,
- umiejętnie i otwarcie wyrażać siebie,
- przygotować się do roli pracownika,
- poznać techniki radzenia sobie ze stresem,
- umiejętnie współpracować w grupie,
- sporządzać pisma formalne niezbędne w poszukiwaniu pracy,

skontaktuj się ze Szkolnym Doradcą Zawodowym!

- Doradztwo indywidualne
- Doradztwo grupowe
- Zapraszam do współpracy rodziców.

Godziny urzędowania Doradcy Zawodowego:
Poniedziałek– 8.00 – 13.00
Wtorek: 8.00 – 14.00
Środa: 8.00 – 13.00
Czwartek: 11.00 – 16.00
Piątek: 8.00 – 11.00

Doradca zawodowy